Home » Nieuws » De Case van Cees: Houd het hoofd koel!

De Case van Cees: Houd het hoofd koel!

25 april 2018

Vorige maand schreef ik: de ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. De bedoeling is om samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en overheden tot een overeenkomst te komen: het Klimaatakkoord. In de zomer van dit jaar moet er een akkoord op hoofdlijnen zijn over de wijze waarop Nederland de CO² uitstoot met 49% terugdringt. Vervolgens dienen deze afspraken in de 2e helft van dit jaar te worden uitgewerkt, zodat in 2019 begonnen kan worden met de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Installatiesector heeft werk te doen

Vanaf dat moment buitelden brancheorganisaties over elkaar heen om vooral hun eigen verdienmodel te verbeteren over de ruggen van de huiseigenaren en investeerders. Hoe durft Uneto-VNI met droge ogen te beweren dat er vanaf 2021 geen cv-ketels meer geplaatst zouden moeten worden? De meeste installateurs zijn nu nog niet in staat om te berekenen wat het nieuwe vermogen van een CV-ketel moet zijn en vervangen gewoon één op één met hetzelfde vermogen terwijl er al allerlei energiebesparende maatregelen aan de woning zijn doorgevoerd. En er dus een ketel met een beduidend minder vermogen kon worden opgehangen. Diezelfde installateur moet dan in 2021 adviseren over een geschikte warmtepomp voor u? Terwijl er tegen die tijd wellicht veel betere oplossingen zijn! Met een werkelijke CO2-besparing in plaats verhoging van de CO2 uitstoot.

Russisch in plaats van Gronings gas?

De warmtepompleveranciers die ook hun kans schoon zagen om hun warmtepompen te promoten, schrokken van de weerstand die ze ineens kregen en kijken weer genuanceerder tegen het probleem aan om gas los te gaan. Gemeenten die allerlei plannen willen ontwikkelen om in 2031 gasloze wijken te hebben.

Ja, we gaan los van het Gronings gas. Maar er moet in 2031 een verwerkingsfabriek zijn die het hoogcalorische Russische gas terugbrengt naar het laagcalorische niveau dat we gewend zijn. En dat we nieuwbouw niet meer op het gasnet moeten aansluiten, heb ik vorig jaar al in één van mijn Cases betoogd.

Hoofd koel houden

We moeten het hoofd koel houden en Vastgoed Belang doet dat ook. Dat hebben we ook gemeld aan de tafel Gebouwde Omgeving van het te ontwikkelen Klimaat- en energieakkoord. De komende jaren ligt de nadruk op het terugdringen van de warmtevraag. Dat betekent isoleren en ventileren! Dan kunnen we ook berekenen wat de warmtevraag per m2 van de woning is. Dan kunnen ook de warmteaanbieders met concrete voorstellen komen hoe ze aan die vraag kunnen voldoen. Er zijn zoveel nieuwe technieken in ontwikkeling en daar zullen er na 2030 zeker een aantal echt bruikbaar zijn om toe te passen. Dus nu niet investeren in dure technieken maar in het vervolmaken van de schil en de bijbehorende ventilatie. Voorwaar al een hele klus!

Meer Cases van Cees?

Lees op deze pagina meer Cases van Cees >>