Home » Nieuws » De 4 belangrijkste wijzigingen binnen de STEP-subsidie

De 4 belangrijkste wijzigingen binnen de STEP-subsidie

27 juli 2016

STEP header

Per 1 juli 2016 is de 'Stimuleringsregeling energieprestatie huursector' (STEP) gewijzigd. De subsidie is bedoeld om de bestaande huurvoorraad energiezuiniger te maken. Voor particuliere verhuurders en woningcorporaties zijn er interessante wijzigingen doorgevoerd.

Oproep

Cees Jonker, projectleider duurzaamheid en energie bij Vastgoed Belang: “De regeling is sterk verbeterd en ik roep de particuliere verhuurders dan ook op om van de regeling gebruik te gaan maken. Er zit nog ruim 300 miljoen euro in de pot en STEP kan gecombineerd worden met andere regelingen. Daarbij denk ik aan Fonds Energiebesparing Huursector, Investeringssubsidie duurzame energie, Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders en de Regeling Vermindering Verhuurderheffing. Nog even voor de duidelijkheid STEP is bedoeld voor bestaande woningen en niet voor transformaties naar sociale huurwoningen”.

De 4 belangrijkste wijzigingen

1. Verhoging van subsidiebedragen

Subsidiebedragen worden met terugwerkende kracht per verbetering van Energie-Index (EI) hoger vastgesteld. De oorspronkelijke subsidie bedragen waren gebaseerd op investeringscijfers uit 2010/2011, waarop een inflatiecorrectie is toegepast. Daarnaast is bij de aangepaste subsidiebedragen uitgegaan van de subsidiering van 25 procent , in plaats van 20 procent, van de investeringen in verduurzaming.

2. Subsidie voor zeer energiezuinige renovaties

Om zeer energiezuinige renovaties te stimuleren, wordt nu ook subsidie verstrekt voor renovaties die verdergaan dan een Energie-Index van 1,20. Renovaties tot een maximale EI van 0,40 komen in aanmerking voor subsidie.

Eerder was er geen onderscheid tussen energielabel A, A+ en A++ of nog hoger. In de aangepaste regeling maken drie extra toegevoegde EI klassen verdergaande  renovaties subsidies mogelijk. Subsidie kan dan aangevraagd worden voor (bijna) energieneutraal en nul-op-de-meter renovaties.

3. Verlaging van minimale renovatie van drie naar twee Energie-Indexklassen

Aanvankelijk werd renovatie van een huurwoning van EI 1,41 tot 1,80 naar EI 1,20 niet gesubsidieerd, terwijl er veel woningen van verhuurders in aanmerking voor komen . In de nieuwe regeling is hiervoor wel subsidie beschikbaar. Dat geldt ook voor renovatie van EI 1,81 tot 2,10 naar EI 1,40. Andere verhuurders dan woningcorporaties mogen woningen ook van EI 2,11 tot 2,40 naar EI 1,80  gaan. Woningcorporaties moeten minimaal EI 1,40 halen.

4. Verlenging van de looptijd tot en met 2018

Het aanvragen is met één jaar verlengd. De aanvraagperiode is  tot en met 31 december 2018 open. Vastgestelde subsidies  worden wel nog steeds in 2018 en 2019 betaald.  Door de verruiming van de aanvraagperiode is er voor verhuurders nu meer tijd om nieuwe projecten op de rails te zetten.

STEP-subsidie aanvragen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor meer informatie over de wijzigingen in de STEP-regeling en voor het aanvragen van de STEP-regeling vindt u op www.rvo.nl/step.

Let op! Transformatie van gebouwen naar huurwoningen

Het transformeren van gebouwen naar huurwoningen komt niet in aanmerking voor de regeling. De woonvoorziening moet al voor de aanvraag van STEP-subsidie bewoond zijn geweest. Het gaat om bestaande huurwoningen. Utiliteitsbouw zoals bedrijfspanden, winkels, scholen, komen niet in aanmerking voor STEP-subsidie omdat dit geen bestaande huurwoningen zijn.

Wilt u een gebouw zoals bedrijfspanden, winkels, scholen, kerken, transformeren? Kijk op Transformatie voor meer informatie en mogelijke subsidies.