Home » Nieuws » Bundeling data energietransitie

Bundeling data energietransitie

09 oktober 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), het Kadaster, het Planbureau voor de Leefomgeving en Rijkswaterstaat gaan hun data bundelen om de uitvoering en monitoring van de energietransitie beter te faciliteren. Hierdoor hebben zij sneller betrouwbare informatie voor handen.

De vijf partijen ondertekenden op 7 oktober een samenwerkingsoverkeenkomst. Het initiatief voor de samenwerking komt van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij vroegen de vijf partijen om de krachten te bundelen in het project Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie (VIVET).

Snellere informatie tegen lagere kosten

In Nederland werken veel partijen samen om de klimaat- en energieafspraken te realiseren. Bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende regionale en lokale initiatieven is voldoende betrouwbare informatie van groot belang. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategieën (RES) en de planning rond aardgasvrije wijken. Met completere en betrouwbare data kunnen partijen sneller en tegen lagere (zoek)kosten informatie vergaren. Ook zijn ze hiermee sneller en beter in staat om goed onderbouwde besluiten te nemen.

Het project loopt tot 2022 en per jaar stellen de partijen een werkprogramma vast. Het komende jaar staat op de agenda om een overzicht te maken van het opgestelde vermogen van wind naar RES-regio. Ook willen de partijen in 2020 een regionaal eenduidig en actueel beeld hebben van bestaande en reeds bekende warmtebronnen. Bovendien komt er een regionale vertaling van de productie van zonnestroom, met een onderscheid tussen grootschalige en kleinschalige productie zoals zonnepanelen op daken van huizen.

 

Bron / Foto: RVO