Home » Nieuws » Brian Abraham (Cocon Vastgoed Management): “Het is onze maatschappelijke plicht om te verduurzamen”

Brian Abraham (Cocon Vastgoed Management): “Het is onze maatschappelijke plicht om te verduurzamen”

12 juli 2017

Dit is een verkorte versie van het interview. Het volledige interview verschijnt in Steengoed 3, dat komende september verschijnt.

Brian Abraham is bestuurslid bij Stichting Professioneel Platform Vastgoed en directeur van Cocon Vastgoed Management uit Amsterdam. In dit interview legt hij de ambities van Cocon uit in een continu veranderend vastgoedlandschap. Begin dit jaar was Abraham namens Cocon één van de vastgoedbedrijven die de reis maakte naar Spitsbergen, een initiatief van klimaatjournaliste Bernice Nootenboom en hoofdsponsor ING. De bank die dit jaar klip en klaar stelde dat na 2017 alleen nog groene kantoorpanden (A, B of C label) voor (her) financiering in aanmerking komt.  

“In Spitsbergen wordt je met de neus op de feiten gedrukt”, aldus Abraham. “De opwarming van de aarde, het sneller smelten van de ijskappen en stijging van de zeespiegel. Het is een feit en je moet er wat mee doen, punt. Die reis was een bevestiging dat we op de juiste weg zitten met Cocon. En het stimuleert mij om concullega’s te enthousiasmeren over duurzaamheid. Zodra politici of andere opiniemakers klimaatverandering weer in twijfel trekken, dan denk ik: hou eens op met die onzin, benader het eens positief. In welke mate de CO2-uitstoot het klimaat beïnvloed zijn de geleerden het misschien niet over eens. Maar we weten wél dat de CO2-uitstoot schadelijk is voor ons klimaat en dat gebouwen daar een groot aandeel in hebben. Dan is het aan de vastgoedmarkt om aan het terugdringen ervan ons steentje bij te dragen.”

Welke stappen hebben jullie doorlopen om het bezit te verduurzamen? 

Abraham: “Ik vind oprecht dat de kosten van de duurzaamheidsopgave meevallen. Misschien heb ik gemakkelijk praten omdat we vooral kantoren verduurzamen en geen bestaande woningen, maar we zijn twee jaar al actief begonnen met de inventarisatie van ons bezit. Stap één is inzicht in het energielabel van elk pand en welke kosten verbonden zijn aan een labelsprong van G naar C of zelfs naar A. Het C-label is sowieso verplicht in 2023 om te kunnen blijven verhuren, dan waarom niet gelijk onderzoeken wat er nodig is om A te bereiken. Onze ambitie is om zoveel mogelijk onze gebouwen binnen twee jaar naar een A label te brengen.”

Zijn er concrete voorbeelden uit jullie portfolio? 

Abraham: “Het kantoorpand 100Watt aan de James Wattstraat in Amsterdam-Oost is gerenoveerd naar een label A. Het pand is inmiddels volledig verhuurd tegen een gemiddeld hogere huur dan voorheen. Een ander voorbeeld is het monumentale kantoorpand De Enk in Arnhem. Naast onze eigen ambitie, hadden we daar twee nieuwe huurders die minimaal een C label eisten. Wij hebben dit opgepakt en een label A kunnen realiseren, het tweede monument in Nederland met een label A.“

Welke ambities hebben jullie neergelegd voor de overige panden? 

Abraham: “We ambiëren voor elk pand energielabel A en voor eind 2019 willen we dit gerealiseerd hebben. Daarmee zitten we ruim voor 2023, want ik zie de overheidsregels alleen maar strenger worden. Mocht A niet lukken, dan is het doel B en als het echt heel lastig wordt, bijvoorbeeld bij een monument, dan gaan we voor een C. Monumenten vallen formeel buiten de verplichting voor 2023, maar we nemen deze wel mee in deze duurzaamheidsoperatie. Dit jaar gaan we concreet 16 tot 17 panden aanpakken. De offertes liggen klaar om getekend te worden.”

Kunt u inzicht geven in de gemiddelde renovatiekosten per pand?
Abraham: “Van de 52 zijn er 45 panden die daadwerkelijk aangepakt gaan worden. Het totale bedrag is veel geld, maar ik vind de bedragen per pand best wel meevallen. Soms is het relatief goedkoper om een groot pand dan een kleiner pand te verduurzamen. Huurders willen gewoon minstens een label C. We hebben ook een huurder die wil meebetalen om het pand van een C naar een A-label te upgraden. Met een single-tenant is dat ook makkelijker haalbaar.” (…) “Een terugverdientijd is niet interessant. Maar als je nú niet verduurzaamt, ben je over 5 jaar “out of business”. Je verhuurt gewoon níet meer. Ga maar eens die component meenemen in je berekening. We móeten dit gewoon doen, punt. Het is meer een kwestie van timing wanneer je welk pand aanpakt.”

4 Tips & tricks


1. Stel je doelstellingen vast: minstens dat energielabel in dat jaar
2. Inventariseer en label je bezit
3. Zoek de juiste partners (energielabeladviseur, subsidieadviseur, installateur etc.)
4. Ga aan de slag!

Profiel Cocon Vastgoed Management

Opgericht in 1982 en uitgegroeid tot een specialist in herbestemming van onroerend goed. Abraham: “Herbestemmen is altijd duurzamer dan nieuwbouw”
Portfolio: 52 gebouwen, veelal monumenten
35 medewerkers
Ambitie: 100% op minstens C en minimaal 65% op A-labelniveau eind 2019

Interview: door Wessel Simons, Responsive Media

M46A8713M46A4026