Home » Nieuws » Brancheorganisaties starten informatiecampagne installatie zonnepanelen

Brancheorganisaties starten informatiecampagne installatie zonnepanelen

11 april 2019

De brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland beginnen met voorlichting richting installateurs over de installatie van zonnepanelen. Dit naar aanleiding van een inventarisatie door TNO van 27 bekende incidenten uit voornamelijk 2018, met brand bij zonnepanelen. RVO.nl gaf opdracht voor deze inventarisatie.

Van die incidenten waren er 23 bij woningen; dit is 0,014% van de ongeveer 170.000 geïnstalleerde systemen in 2018. In veel gevallen is de oorzaak van de brand niet direct te herleiden.

Veelvoorkomende oorzaken

Uit ervaringen en studies uit het buitenland blijkt dat onvakkundige installatie een veelvoorkomende oorzaak is. Het combineren van verschillende merken stekkers van hetzelfde type (cross mating) en het onvakkundig verbinden van stekkers aan kabels zijn hierbij de meest risicovolle factoren. Daarom gaat de Nederlandse sector dan ook direct van start met de voorlichting.

Een belangrijke observatie uit het rapport is dat er relatief veel brand-incidenten waren bij zogenoemde in-dak systemen in vergelijking met op-dak systemen. De zonnepanelen liggen bij op-dak systemen boven de dakpannen, die een brandwerende eigenschap hebben. Bij in-dak systemen vervangen de zonnepanelen de dakpannen. De panelen bevinden zich dan op kortere afstand van materialen als dakfolies en isolatiemateriaal, wat het risico vergroot.

Nen-normen

Op korte termijn zal RVO.nl in overleg gaan met het Nederlands Normalisatie Intituut (NEN) om te bezien of de bevindingen aanleiding geven tot het aanpassen van de betreffende NEN-normen voor de installatie van elektrische voorzieningen en de brandveiligheid van daken.

 

Bron: RVO 

Foto: Flickr / Bromford