Home » Nieuws » Bewoners worden enthousiast voor woningverduurzaming aan de keukentafel

Bewoners worden enthousiast voor woningverduurzaming aan de keukentafel

21 november 2020

Hoe krijg je bewoners enthousiast voor het verduurzamen van hun huizen? Initiatieven in Zoetermeer, Hengelo en Noord-Brabant bieden meer inzicht hoe je wensen van bewoners koppelt aan woningverduurzaming. En ze er zo warm voor kunt maken.

De 3 initiatieven komen voort uit het project Gezinspraak. RVO ondersteunde dit project via Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie van Topsector Energie. Onderzocht is hoe gezinnen besluiten nemen over duurzame maatregelen. Wat blijkt: mannen doen vaak het uitzoekwerk van technische specificaties gericht op gemak. En vrouwen hebben een focus op een gezond binnenklimaat. Vrouwen worden niet altijd betrokken bij de gesprekken. Aansluiten op de behoeften en wensen van álle bewoners biedt kansen voor verduurzaming.

1e aardgasvrije wijk Zoetermeer

In Zoetermeer wordt Palenstein de eerste aardgasvrije wijk. De volgende aardgasvrije wijk is Meerzicht. Daar moet de komende jaren veel gebeuren. In Zoetermeer koppelt de gemeente de energietransitie (de overgang naar duurzame energie) nadrukkelijk aan het sociale domein (de inspanningen rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015). Zo wordt de energietransitie een onderwerp waarvan de wijk beter wordt. Met duurzame woningen, maar ook met een duurzame groene omgeving en duurzame bewoners.

Om de veranderingen in gang te zetten, moest de gemeente Zoetermeer eerst op zoek naar informatie. De gemeente zette hiervoor de methode storytelling in, met hulp van echte verhalen betrokkenheid bij de bewoners creëren. 26 medewerkers haalden met deze methode 90 verhalen op in de wijk.  

2200 woningen aardgasvrij

Ook in Hengelo in Overijssel werkt de gemeente aan een plan voor het aardgasvrij maken van de 2200 woningen in arbeiderswijk De Nijverheid. Het is hard nodig, want energiearmoede ligt op de loer. "Als mensen de energierekening niet meer kunnen betalen, kan er snel een crisissituatie ontstaan", zegt projectleider Remco Cremers. "Daarom is het juist in het belang van deze bewoners dat de woningen verduurzaamd worden." Door te gaan samenwerken met een actieve bewonersorganisatie is de connectie met de bewoners gemaakt.

Energiecoaches

In Noord-Brabant volgden 30 energiecoaches en beleidsambtenaren workshops om te begrijpen hoe gezinnen duurzame stappen nemen. In de workshops staan de ervaringen van deze deelnemers centraal. Zo worden de professionals nog bewuster van wat de overwegingen zijn van bewoners. Want, zo weet Lars van Gemen van Paris Proof Plan, die de workshops organiseerde, het gaat niet alleen om de euro’s en de techniek. "De vraag is: ‘Wanneer zet je als gezin een stap?’ Dat gebeurt aan de keukentafel. We noemen de keukentafel wel eens de universiteit van de energietransitie. Als je begrijpt wat daar gebeurt, kun je een heel eind komen", aldus Van Gemen.

 

Bron / Foto: RVO