Home » Nieuws » Beoordeling SEEH-aanvragen gestart

Beoordeling SEEH-aanvragen gestart

09 oktober 2019

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is op 2 september 2019 weer opengesteld voor woningeigenaren. Inmiddels zijn er meer dan 500 subsidieaanvragen ingediend en is RVO gestart met de beoordeling ervan.

Met de SEEH-regeling kunnen woningeigenaren subsidie krijgen voor 2 of meer energiebesparende maatregelen in hun eigen huis. Onder deze maatregelen vallen onder andere vloer-, spouwmuur-, dak-, glas- en gevelisolatie. Woningeigenaren kunnen ongeveer 20% van de kosten voor deze maatregelen gesubsidieerd krijgen. Voorwaarde is dat de maatregelen na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd en betaald.

538 aanvragen ingediend

Tot nu toe zijn er 538 subsidieaanvragen binnengekomen voor een bedrag van ruim €1,3 miljoen. De regeling loopt tot en met december 2020 en heeft een subsidieplafond van €84 miljoen. Ook na 2020 blijft er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie wordt uitgebreid.

Nieuwe uitvoerdersformulieren

Subsidieaanvragers moeten met hun aanvraag een uitvoerdersformulier meesturen. Daarop beschrijft het bouwbedrijf welke maatregelen zijn uitgevoerd. Deze uitvoerdersformulieren zijn vernieuwd. U vindt ze op de pagina SEEH  voor eigenaar én bewoner. 

Doe de subsidiecheck

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de SEEH? Doe dan de subsidiecheck.

 

Bron / Foto: RVO