Home » Nieuws » Benut deze subsidie – en leenpotjes als particuliere vastgoedeigenaar

Benut deze subsidie – en leenpotjes als particuliere vastgoedeigenaar

20 september 2017

In de Miljoenennota wordt met geen woord gerept over nieuwe investeringen in energiezuinige of gasloze nieuwbouw. Maar welke subsidie – en leenpotjes zijn er nu nog wél vanuit de overheid?

Algemeen

SER Energieakkoord: binnen het gesloten Energieakkoord uit 2013 is een bedrag van 400 miljoen euro gereserveerd voor de verduurzaming van sociale huurwoningen tot 710 euro per maand. Meer informatie >>


Subsidies

1. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Particulieren en kleine bedrijven voor investeringen duurzame energie: in de pot van de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) zit nog tot 2020 160 miljoen euro. Het subsidiebedrag verschilt per gekozen techniek of apparaat. Fabrikanten adverteren met het subsidievoordeel uit de ISDE. Stel u wilt een zonneboiler aanschaffen voor een studentenhuis. Dan kan de subsidie per eenmalige ingreep oplopen tot 2.000 euro op een totale investering van ca. 6.500 euro.  
Meer informatie >> 

2. Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)
Subsidieregeling voor woningen onder de liberalisatiegrens die loopt tot en met 31 december 2018. Op moment van schrijven zit er nog 188 miljoen euro in de subsidiepot. Van de verleende 212 miljoen euro is er 11,7 miljoen euro verstrekt aan particuliere verhuurders.

Meer informatie >>


3. Subsidie Vereniging van Eigenaren (VvE’s)
VvE’s kunnen subsidie krijgen voor o.a.:

- Energie-advies (eventueel in combinatie met een meerjarenonderhoudsplan)
- Projectbegeleiding

Meer informatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland >>
 

4. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+ subsidie) 

Voor de grotere beleggers onder u kan de SDE+ subsidie, die in ieder geval loopt tot 2020, interessant zijn. Steeds meer bedrijven kiezen voor zonnepanelen op hun bedrijfspand om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Maar SDE+ is ook mogelijk voor het realiseren van een WKO-installatie onder of bij uw gebouw of het aanbrengen van warmtepompen.
Voor 2017 is er 12 miljard euro aan SDE+ subsidie beschikbaar, hieronder vallen dus ook gesubsidieerde grootschalige wind – en zonneparken op land en op zee.

Meer informatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland >>

Fiscaal voordeel

1. EIA/MIA/Vamil

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen. Gemiddeld levert de EIA u 10% belastingvoordeel op. Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerk investeringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Milieu-Investeringsaftrek (MIA)/VAMIL: met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75 % van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

2. Verlaagd btw-tarief voor arbeidsloon bij isolatiemaatregelen

Wegens succes verlengd: het verlaagde btw-tarief van 6% voor het arbeidsloon bij isolatiewerkzaamheden. Het geldt voor woningen ouder dan 2 jaar. Op het materiaal is wel 21% btw.

3. Btw-teruggave bij aankoop zonnepanelen

Particulieren (geen ondernemingen) kunnen bij aankoop van zonnepanelen de btw terugvragen. De meeste installateurs bieden daarvoor ook een (gratis) teruggaveservice aan.

Leningen

1. Fonds Energiebesparing Huursector
Het betreft geen subsidie, maar een lening. Het fonds, met daarin 75 miljoen euro, is geopend tot en met 30 september 2019. Per huurwoning geldt een maximum geldbedrag van 15.000 euro.
Meer informatie >>

2. Nationaal Energiebespaarfonds
Voor VvE’s vanaf 10 appartementen zijn er via het Nationale Energiebespaarfonds ook leningen beschikbaar.
Meer informatie >>
 
3. Lokale en regionale leningen
De meeste gemeenten en/of provincies bieden ook regelingen aan. De gemeente Amsterdam biedt bijvoorbeeld de Energielening aan
De gemeente Rotterdam biedt een reguliere subsidie aan voor “woningverbetering”.