Home » Nieuws » Anja van Balen (ABN AMRO): Energie Efficiency Directive (EED), wat moet je ermee?

Anja van Balen (ABN AMRO): Energie Efficiency Directive (EED), wat moet je ermee?

11 oktober 2016

anjavanbalen

In december vorig jaar is er een historisch klimaatakkoord gesloten. In het streven naar maximaal 1,5 graad temperatuurstijging, moet de EU in 2020 20 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2005. Afgelopen zomer zijn er nieuwe doelstellingen bijgekomen voor de periode 2020-2030. In totaal staan ‘we’ voor de opgave van 36 procent reductie.

Nulmeting

Wat betekent dat voor uw vastgoedportefeuille? Voor nieuw vastgoed zijn de energieprestatie-eisen helder: (bijna) energieneutraal bouwen. Voor bestaand vastgoed laten de maatregelen zich wat lastiger vaststellen. Eind juli lag er bij de meeste (zorg) instellingen een brief op de mat naar aanleiding van de EED (Energy Efficiency Directive). Met daarin de doelstelling om in 2020 het energiegebruik 20 procent te verminderen. Te beginnen met een nulmeting naar het energiegebruik en met begin 2017 natuurlijk de volgende brief met de vraag: hoe ga je dit getal in vier jaar met 20 procent terugbrengen? 

Zuinige ketel

Om energie te besparen is renovatie nodig: een energiezuinige ketel, folie op de ramen… Maar is dat genoeg? En kun je je beperken tot investeringen die alleen het energiegebruik beïnvloeden? Het Bouwbesluit 2015 stelt immers zwaardere eisen aan gebouwen dan voorheen. Verbetering van de brandveiligheid is een van de eisen waaraan dan wellicht ook voldaan moet worden. Dat zijn vaak substantiële investeringen.

Versneld afschrijven

De afgelopen twee jaar is in de langdurige zorg 20 tot 25 procent minder geïnvesteerd in vastgoed dan de periode tot 2014. Dat is gemakkelijk te verklaren. Als er intramuraal volume afgebouwd wordt, dan investeer je er niet in (waarschijnlijk schrijf je het zelfs versneld af).

Wat te doen?

Je kunt de benodigde investeringen in de energiereductie natuurlijk op het ‘to-do’-lijstje zetten en het minimale doen om aan de energie-eisen te voldoen. Voor een pand dat nog maar tien jaar meegaat, is dat waarschijnlijk de beste optie. Je kunt ook de kans benutten om panden klaar te maken voor de toekomst door écht te renoveren. Tot slot kan ook duidelijk worden dat uw huidige pand niet meer voldoet aan de nieuwe energie-eisen. Versneld afschrijven en slopen is dan het beste alternatief.

Financiering

Vanzelfsprekend hopen we dat de nieuwe richtlijn gebruikt zal worden om de vastgoedportefeuille tegen het licht te houden en klaar te maken voor de toekomst. We beseffen ook dat er financiering nodig is om dit mogelijk te maken. Waar mogelijk zullen we binnen onze strenge richtlijnen ons best doen om deze vernieuwing te helpen vormgeven.

Anja van Balen (Linkedin-profiel), Sector Banker Zorg, ABN AMRO.
Met dank aan de ABN AMRO voor het kunnen doorplaatsen van deze column, eerder verschenen in Zorgvisie.