Home » Nieuws » 35 miljard extra en een minister voor Klimaat

35 miljard extra en een minister voor Klimaat

16 december 2021

Klimaatneutraal, fossielvrij en circulair. Het kabinet trekt 35 miljard euro extra uit om Nederland met klimaatmaatregelen klaar voor de toekomst te maken. Dat geld komt via een zogenoemd klimaat- en transitiefonds beschikbaar. Het geld is onder andere bedoeld voor de aanleg van warmte-, waterstof- en elektriciteitsnetten.

Kerncentrales

In het coalitieakkoord wordt het klimaatdoel opgeschroefd naar 60 procent minder CO2-uitstoot in 2030. In 2035 wordt de uitstoot verlaagd met 70 procent en in 2040 met 80 procent. In 2050 moet Nederland volledig klimaatneutraal zijn. Daarvoor kondigt het kabinet ingrijpende maatregelen aan, bijvoorbeeld het invoeren van een systeem waarbij automobilisten gaan betalen voor gebruik. Ook zal de kerncentrale in Borssele langer open blijven en wordt er een begin gemaakt met de realisatie van twee nieuwe kerncentrales.

Waterstof

Volgens de opstellers van het coalitieakkoord kan kernenergie een aanvulling zijn op zonne- en windenergie en geothermie. Ook kunnen de centrales ingezet worden voor de productie van waterstof. Door kerncentrales neer te zetten wordt Nederland qua energie ook minder afhankelijk van de import van gas.

Toekomstbestendig

Daarnaast worden er stappen gezet om de energienetwerken toekomstbestendig te maken en wordt er fors meer geïnvesteerd in het isoleren van huizen, windmolens op zee, zonnepanelen op daken en groene waterstof. Rekeningrijden is geen taboe meer en wordt in 2030 ingevoerd. Grote vervuilers gaan een hogere CO2-heffing betalen.

Minister

Om er zorg voor te dragen dat al deze transities in goede banen worden geleid komt er een minister voor Klimaat en energie. Die gaat er onder meer op toezien dat grootschalige energie-infrastructurele projecten versneld kunnen worden opgepakt. Het kabinet wil die versnelling realiseren door een aanpak zoals in de Crisis- en Herstelwet.

 

Bron / Foto: Binnenlands Bestuur