Home » Nieuws » 3 vragen aan FAQ-rubriek van STEP-subsidieregeling toegevoegd

3 vragen aan FAQ-rubriek van STEP-subsidieregeling toegevoegd

25 juni 2017

Bij de rubriek “meest gestelde vragen” van de STEP subsidieregeling zijn drie extra vragen en antwoorden toegevoegd. Het gaat om de volgende vragen:

1. Door aansluiting op een collectieve energievoorziening met gelijkwaardigheids/-kwaliteitsverklaring kunnen sociale huurwoningen (energetisch) buiten de STEP vallen. Zijn er in deze situatie nog mogelijkheden voor woningverduurzaming m.b.v. de STEP?

Antwoord: Ja, er zijn mogelijkheden voor STEP-subsidie. Het betreft hier een uitzondering, omdat deze (bestaande sociale) huurwoningen al voor een voorziene renovatie een Energie Index (E.I.) met EMG-verklaring hebben van 1,40 of lager.

Alleen in de situatie dat de woningen door aansluiting op een collectieve energievoorziening met gelijkwaardigheids-/kwaliteitsverklaring al vóór renovatie een E.I. van 1,40 of lager hebben, mag de gelijkwaardigheids-/kwaliteitsverklaring buiten de berekening van de E.I. worden gelaten.

Dit omdat de woningen door renovatie nog verder energetisch verbeterd kunnen worden.

De gelijkwaardigheids-/kwaliteitsverklaring moet dan zowel vóór als ná de renovatie buiten de E.I.-berekening blijven. Deze woningen worden in één STEP-aanvraag ondergebracht en aangeduid met de term ‘EMG-aanvraag’.

2. Stel: sociale huurwoningen zijn aangesloten op een gebiedsmaatregel en binnen deze energievoorziening vindt een verduurzaming plaats. Als deze woningen hierdoor verbeterde E.I. krijgen, kunnen dan deze in aanmerking komen voor een STEP-subsidie?

Antwoord: Nee, in dit geval wordt er geen subsidie toegekend, zelfs niet als de E.I. verbetering aan de STEP-voorwaarden voldoet (minstens 2 stappen). Een voorwaarde voor de STEP-regeling is dat er een energetische verbetering/renovatie door een corporatie of een particuliere verhuurder moet hebben plaatsgevonden. Het kunnen overleggen van een gelijkwaardigheids-/kwaliteitsverklaring op basis van de EMG voor de collectieve voorziening voor al aangesloten woningen voldoet niet.


3. Het kan gebeuren dat de huur van een sociale huurwoning boven de huurtoeslaggrens (2017: €710,68) uitkomt, terwijl deze woningen in het gereguleerde domein blijven. Komen dergelijke woningen toch voor de STEP in aanmerking?

Antwoord: Nee, de regeling spreekt heel duidelijk over het energetisch verbeteren van bestaande huurwoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Ook bij de toepassing van  bijvoorbeeld inkomensafhankelijk huurverhogingen moeten de huurprijzen onder deze grens blijven. Als de huurprijs door inkomensafhankelijke huurverhogingen boven de huurtoeslaggrens komt, dan kan er voor deze woningen geen STEP-subsidie verstrekt worden.

Lees hier alles over de STEP-subsidieregeling >>


Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland