Home » Nieuws » 200 miljoen euro voor aardgasvrij maken van huurwoningen

200 miljoen euro voor aardgasvrij maken van huurwoningen

23 maart 2020

Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor het aardgasvrij maken van 55.000 huurwoningen. Verhuurders met woningen in wijken met een bestaand warmtenet en een verouderd aardgasnet komen voor deze subsidie in aanmerking.

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

Warmtenetten maken het mogelijk om woningen aardgasvrij te maken. Daarom opent op 1 mei 2020 de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor verhuurders. Onder de verhuurders verstaan wij woningcorporaties, institutionele beleggers en particuliere verhuurders.

Met de SAH kunt u een bijdrage krijgen voor de aansluiting van bestaande huurwoningen op een extern warmtenet. Zijn de woningen al aangesloten op een warmtenet, maar wordt nog wel aardgas gebruikt voor warm tapwater en/of om te koken? Ook dan kunt u de subsidie SAH aanvragen. De huurwoning gebruikt na de uitvoering in elk geval geen aardgas meer.

De CO2-uitstoot daalt, terwijl de woonlasten voor huurders niet stijgen door deze maatregelen. Aanvragen kan vanaf 1 mei 2020 op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

RVO voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Startmotor

Woonwijken verduurzamen is het doel van de Startmotor, een onderdeel van het Klimaatakkoord dat is ontstaan aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving. Tot en met 2022 moeten minimaal 100.000 huurwoningen versneld van het aardgas af en worden aangesloten op warmtenetten.

Meer weten?

Lees meer op de pagina Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoning. Of lees meer over de SAH in de Staatscourant.

 

Bron / Foto: RVO