Home » Stappenplan » Subsidies » STEP Subsidie

STEP Subsidie

Het Rijk heeft in het Energieakkoord afgesproken om €400 miljoen aan subsidie beschikbaar te stellen voor investeringen in energiebesparing in de gereguleerde huursector in de periode 2014 tot en met 2018. Deze subsidie is uitgewerkt in de Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (kortweg STEP). Na aftrek van de uitvoeringskosten van de regeling is er €395 miljoen beschikbaar voor subsidies.

Let op: Deze regeling is gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

STEP

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf met de STEP een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling kwam voort uit het Energieakkoord. De regeling sloot op 31 december 2018.

In totaal was er € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar en is er voor € 519 miljoen aangevraagd.

Na het bereiken van het subsidieplafond komen de door RVO.nl ontvangen aanvragen op een wachtlijst. Blijkt na vaststelling dat er subsidiegeld vrijvalt, dan wordt een deel van de aanvragen op de lijst mogelijk alsnog toegekend. Betrokkenen ontvangen hierover nader bericht.

Lees de oproep van Cees Jonker: Minder dan 50 verhuureenheden in bezit? Vraag STEP-subsidie aan! >>

Budget

Voor deze regeling is een totaalbedrag van € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar.

Stand van zaken: aantal aanvragen tot 1 oktober 2019

AanvragersAantal aanvragenAantal verleende woningenVerleend subsidiebudgetAantal vastgestelde woningenVastgesteld subsidiebudget
Woningcorporaties 4.037 104.176 € 368.526.800 61.116 € 200.238.200
Overige verhuurders 744 4.852 € 21.565.000 2.789 € 10.435.600
Totaal 4.781 109.028 € 390.091.800 63.905 € 210.673.800

Overzicht wachtlijst tot 1 oktober 2019

Op de wachtlijst staan 518 aanvragen. Het betreft 20.475 woningen met een totaal aangevraagd bedrag van € 80.539.900.

Op dit moment zijn er enkele aanvragen van de wachtlijst in behandeling. Zodra aanvragen op basis van ontvangstdatum worden opgepakt, publiceert de RVO deze maandelijks. Kijk op de website van RVO voor deze wachtlijst.

Voorwaarden

De woning moet al voor aanvraag van STEP-subsidie bewoond zijn geweest. Bedrijfspanden, winkels, scholen en van gebouwen naar getransformeerde huurwoningen komen niet in aanmerking.

Eigenaars en verhuurders van niet-particuliere huurwoningen, zoals woningcorporaties, kunnen in aanmerking komen voor STEP-subsidie. Hetzelfde geldt voor particuliere verhuurders van bestaande huurwoningen. Bekijk de voorwaarden voor particuliere verhuurders en voor corporaties.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

Vaststelling en uitbetaling

2 jaar na de beschikkingsdatum stelt de RVO de subsidie definitief vast op basis van de gegevens in EP online. Zij attenderen corporaties en particuliere verhuurders op de vaststelling. Dat doen ze circa 2 maanden voordat de termijn van 24 maanden afloopt. Een medewerker van RVO.nl neemt hierover contact met u op. Na de vaststelling door RVO.nl is het subsidiebedrag definitief.

Vanaf januari 2018 is begonnen met het uitbetalen van de eerste vastgestelde subsidiebedragen. U ontvangt voorafgaand aan de betaling een brief met alle informatie.

Wijzigingen in de regeling

Per 1 januari 2017 is voor woningcorporaties het maximale aanvraagbedrag van € 7,5 miljoen per aanvrager komen te vervallen. Voor particuliere verhuurders geldt een maximaal aanvraagbedrag van € 10 miljoen per aanvrager.