Home » Stappenplan » Subsidies » STEP subsidie en RVV

STEP subsidie en RVV

Het Rijk heeft in het Energieakkoord afgesproken om €400 miljoen aan subsidie beschikbaar te stellen voor investeringen in energiebesparing in de gereguleerde huursector in de periode 2014 tot en met 2018. Deze subsidie is uitgewerkt in de Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (kortweg STEP). Na aftrek van de uitvoeringskosten van de regeling is er €395 miljoen beschikbaar voor subsidies.

Let op: Deze regeling is gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

STEP

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf met de STEP een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling kwam voort uit het Energieakkoord. De regeling sloot op 31 december 2018.

In totaal was er € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar en is er voor € 519 miljoen aangevraagd. Ruim 5% van het budget is verleend aan particuliere verhuurders. Dat betreft ruim 21 miljoen aan verleend subsidiebudget en ruim 5.000 verleende woningen. De overige 95% is verleend aan woningcorporaties.

Na het bereiken van het subsidieplafond komen de door RVO.nl ontvangen aanvragen op een wachtlijst. Blijkt na vaststelling dat er subsidiegeld vrijvalt, dan wordt een deel van de aanvragen op de lijst mogelijk alsnog toegekend. Betrokkenen ontvangen hierover nader bericht.

Lees de oproep van Cees Jonker: Minder dan 50 verhuureenheden in bezit? Vraag STEP-subsidie aan! >>

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

RVV

De STEP-regeling is per 1 januari 2020 opgegaan in de RVV, waar kleine verhuurders géén gebruik van kunnen maken omdat zij geen verhuurderheffing verschuldigd zijn. Zij betalen echter veelal wel een vermogensrendementsheffing in box 3 IB die zeker zo zwaar is als de Verhuurderheffing. Vastgoed Belang bepleit herinvoering van de STEP of vergelijkbare eenvoudige regeling voor private/particuliere verhuurders. Zo’n regeling zou niet uitsluitend open moeten staan voor gereguleerde, maar ook voor geliberaliseerde woningen.

De heffingsvermindering verduurzaming van huurwoningen - RVV Verduurzaming - biedt fiscaal voordeel bij het verduurzamen van sociale huurwoningen in heel Nederland.

De heffingsvermindering is onder andere mogelijk voor het aardgasvrij maken van huurwoningen. Daarnaast is het uitgangspunt om de heffingsvermindering te baseren op verbeteringen in de energieprestaties van een huurwoning. Dit gebeurt door het vergelijken van het niveau vóór en ná de renovatie met minimaal 3 stappen verbetering in de Energie-Index.

De regeling is wegens budgetuitputting tijdelijk gesloten. Naar verwachting kan pas vanaf 1 januari 2022 opnieuw een aanvraag worden ingediend. Vastgoed Belang en IVBN pleiten er voor een bedrag af te zonderen voor grotere private verhuurders of een korting op de verhuurderheffing te introduceren mits deze korting wordt aangewend voor verduurzaming van de huurwoningvoorraad.