Home » Stappenplan » Subsidies » Renovatieversneller

Renovatieversneller

De regeling is voor deelnemers van een samenwerkingsverband van woningeigenaren en aanbieders. Woningeigenaren kunnen woningcorporaties, verhuurders, verenigingen van eigenaren (vve’s) en individuele woningeigenaren zijn. De aanbieders zijn bijvoorbeeld bouwbedrijven, installateurs en fabrikanten. Het budget (100 miljoen gedurende 2020-2023) is bedoeld voor renovaties binnen een samenwerkingsverband met:

  • een standaardpakket van energiebesparende maatregelen toegepast op ten minste 150 woningen met een bouwjaar tot 1995;
  • waardoor tenminste 90 procent van die woningen naar een netto warmtevraag van maximaal 70 kWh/m2 per jaar wordt gerenoveerd.

Deze regeling is voor (kleine) particuliere verhuurders niet bruikbaar omdat de huurwoningen van deze verhuurders versnippert en verspreid liggen en veelal te divers zijn om voldoende schaalvoordeel te bereiken. Ook de natuurlijke momenten die bij mutatie ontstaan en worden gebruikt om zo’n huurwoning te verduurzamen laten zich in de tijd niet inplannen.