Home » Stappenplan » Subsidies » Programma Aardgasvrije wijken

Programma Aardgasvrije wijken

In het Programma Aardgasvrije wijken wordt gekeken naar knelpunten in de praktijk en worden deze waar dat mogelijk is opgelost. In dit interbestuurlijke programma werken verschillende ministeries en koepelorganisaties samen. Gemeenten en betrokken partijen worden zo goed mogelijk geholpen bij hun aardgasvrije opgave. Door te leren van ervaringen, kunnen we de wijkgerichte aanpak beter inrichten en opschalen. Voor het programma is een budget beschikbaar van 120 miljoen. De uitkering vindt plaats aan deelnemende gemeenten.

Op dit moment is aan 27 gemeenten een bijdrage toegekend in het kader van de zogenaamde ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’. Uit de bijdrage kan de gemeente een bijdrage verstrekken aan gebouweigenaren. Dat kan echter per gemeente verschillen. Eind 2019 hebben alle 355 gemeenten een uitnodiging ontvangen om een voorstel in te dienen voor de tweede ronde proeftuinen. In totaal hebben 71 gemeenten een aanvraag ingediend. Naar verwachting zullen kort na de zomer ca. 25 wijken uit deze tweede ronde worden aangewezen als proeftuin.