Home » Stappenplan » Subsidies » Investeringssubsidie duurzame energie

Investeringssubsidie duurzame energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 2 januari 2017 09.00 uur tot en met 31 december 2017 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Hoeveel subsidie is er?

In 2017 is er - net zoals in 2016 - €70 miljoen aan subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

Wat is er gewijzigd in 2017?

Een overzicht van de wijzigingen:

 1. De aanvraagtermijn is gewijzigd voor particulieren van 3 maanden na aanschaf in 6 maanden na installatie van het apparaat. Voor zakelijke aanvragers blijft de indieningstermijn hetzelfde. Zakelijke aanvragers vragen bovendien eerst de subsidie aan waarna ze pas de aankoopverplichting mogen aangaan.
 2. Warmtepompen: de categorieën hybride warmtepomp en warmtepompboiler zijn vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie en worden op basis van hun bron lucht, water, en grond in gedeeld. De grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen:
  -tot 3,5 kW: € 1.000
  -van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000
  -van meer dan 10 kW: € 2.000, vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW. 
 3. Biomassaketel: Het basisbedrag is verlaagd en de toeslag per kW bij ketels vanaf 40 kW is verhoogd:
  -tot en met 40 kW: € 2.500
  -vanaf 40 kW: € 2.500 (dat was € 3.200) vermeerderd met € 110 (dat was € 80) per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW.
 4. Zonneboiler: De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen is verhoogd:
  -De subsidie wordt € 0,75 (was € 0,50) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter
  -Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 was (€ 0,25) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.

Wat is de stand van zaken?

isde