Home » Stappenplan » Subsidies » Investeringssubsidie duurzame energie

Investeringssubsidie duurzame energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

ISDE

De rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

De ISDE-regeling is voor:

  • particulieren
  • buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland
  • zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven
  • zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren
  • gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een (on)roerende zaak

Budget

De beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren bedraagt in 2019 € 160 miljoen. Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is? Bekijk de stand van zaken ISDE.

De ISDE is een meerjarige regeling die is geopend op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. In 2019 kunt u subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019 (17.00 uur).

Wilt u weten hoeveel en welke apparaten er ISDE-subsidie ontvingen? Bekijk de ISDE Viewer van Nederland. U ziet hier in een oogopslag hoeveel en welke (kleine warmte) apparaten per provincie en gemeente subsidie kregen.

ISDE voor zakelijke gebruikers

Voor welke apparaten krijgt u ISDE?