Home » Stappenplan » Subsidies » Fiscale regelingen

Fiscale regelingen

Ook de fiscus helpt om energie te bezuinigen. Er zijn verschillende stimuleringsmaatregelen. Zo kunnen kosten voor energiebesparende maatregelen worden afgetrokken van de belastingen.

Investeert u als bedrijf in energiezuinige technieken en duurzame energie en wilt u daarbij fiscaal voordeel behalen? Maak dan gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2019 is er een budget van € 147 miljoen.

De Energie-investeringsaftrek geldt voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Voor die investeringen kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst 2019.

Energielijst

U kunt fiscale aftrek krijgen voor investeringen die duidelijk in de Energielijst zijn omschreven. De omschrijving staat met een specifieke code op de lijst. U kunt ook aftrek krijgen voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. Deze staan niet op de Energielijst, maar moeten wel aan de besparingsnorm voldoen. Deze investeringen meldt u met een generieke code.

Voor een investering die u in 2019 heeft gedaan, gebruikt u de Energielijst 2019. Tot 1 september 2019 kunt u voorstellen voor de Energielijst 2020 indienen.

Voorwaarden

Als u EIA wilt aanvragen, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat uw energiezuinige investering past onder een code op de energielijst.

Branches en thema's

De EIA biedt mogelijkheden aan ondernemers in uiteenlopende sectoren.

Aanvragen

U kunt de Energie-investeringsaftrek aanvragen via mijn.rvo.nl. U vindt daar meer informatie over het aanvraagproces. Houd ook rekening met het volgende:
  • Er gelden voor de EIA vastgestelde meldingstermijnen.
  • Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (eH) met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Het duurt 1 tot 5 werkdagen tot u uw eH-inlogmiddel binnen heeft.
  • Bent u intermediair, dan gebruikt u uw eigen inloggegevens om de EIA-melding te doen.

Veelgestelde vragen