Home » Stappenplan » Subsidies » Fonds energiebesparing huursector

Fonds energiebesparing huursector

Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) biedt voor verhuurders van woningen de mogelijkheid een lening met een lage rente aan te vragen. FEH is bedoeld voor verhuurders van een project, bestaande uit minimaal 5 woningen, met een zeer hoge energiebesparingsambitie. U kunt een aanvraag indienen tot en met 30 september 2019.

Let op: Deze regeling is gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Voorwaarden

U kunt een lening aanvragen voor minimaal 5 woningen met alle een huurprijs onder of boven de liberalisatiegrens. Per 1 januari 2015 hangt de hoogte van het subsidiebedrag af van de Energie-Index die u per huurwoning bereikt. Dit betekent dat bij de aanvraag de huurwoning een opgenomen en geregistreerde  Energie-Index heeft en na renovatie een verbeterde Energie-Index heeft bereikt.

Dit is het verschil tussen het energielabel en de Energie-Index

Schermafbeelding 2016 10 10 om 14.59.06 

Hoogte lening en rente

U kunt een lening aanvragen voor maximaal 25% van de projectkosten die u gaat maken. Hierbij geldt een maximum van €15.000,- per huurwoning. U moet minimaal € 75.000,- aanvragen. Het maximale leenbedrag per aanvrager is € 8 miljoen gedurende de looptijd van deze regeling. Het totale beschikbare bedrag is € 75 miljoen (inclusief uitvoeringskosten). Voor aanvragen van woningcorporaties is € 58.240.000,- gereserveerd en voor aanvragen van overige verhuurders € 14.560.000,-. De lening heeft een looptijd van 15 jaar.

De rente bedraagt voor: overige verhuurders 1,9%.