Home » Stappenplan » Subsidies » Energie Investerings Aftrek (EIA)

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Ook de fiscus helpt om energie te bezuinigen. Er zijn verschillende stimuleringsmaatregelen. Zo kunnen kosten voor energiebesparende maatregelen worden afgetrokken van de belastingen.

Investeert u als bedrijf in energiezuinige technieken en duurzame energie en wilt u daarbij fiscaal voordeel behalen? Maak dan gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2020 is er een budget van € 147 miljoen.

EIA

De Energie-investeringsaftrek geldt voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Voor die investeringen kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Voor een investering die u in 2019 heeft gedaan, gebruikt u de Energielijst 2019. Voor een investering die u in 2020 heeft gedaan, gebruikt u de Energielijst 2020.

De EIA lijkt vanwege de voorwaarden buiten bereik te liggen voor particuliere verhuurders, behoudens wellicht voor een bedrijfspand in eigen gebruik bij Vpb plichtige ondernemingen.

Energielijst

U kunt fiscale aftrek krijgen voor investeringen die duidelijk in de Energielijst zijn omschreven. De omschrijving staat met een specifieke code op de lijst. U kunt ook aftrek krijgen voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. Deze staan niet op de Energielijst, maar moeten wel aan de besparingsnorm voldoen. Deze investeringen meldt u met een generieke code.

Voorwaarden

Als u EIA wilt aanvragen, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat uw energiezuinige investering past onder een code op de energielijst.

Branches en thema's

De EIA biedt mogelijkheden aan ondernemers in uiteenlopende sectoren.

Aanvragen

U kunt de Energie-investeringsaftrek aanvragen via mijn.rvo.nl. U vindt daar meer informatie over het aanvraagproces. Houd ook rekening met het volgende:

  • Er gelden voor de EIA vastgestelde meldingstermijnen.
  • Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (eH) met minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Het duurt 1 tot 5 werkdagen tot u uw eH-inlogmiddel binnen heeft.
  • Bent u intermediair, dan gebruikt u uw eigen inloggegevens om de EIA-melding te doen.