Home » Stappenplan » Rendement » Investeringsrendement

Investeringsrendement

Een van de belangrijkste doelen van de verhuurder is het maken van een gezond vastgoedrendement door middel van verhuur of toekomstige verkoop. Een vastgoedobject met een aanschafprijs van €100.000, een jaarlijkse huuropbrengst van €10.000, kan in de toekomst €350.000 waard zijn.

Vanuit het perspectief van de aanschaf­waarde is er een rendement van 10%. Maar berekend naar de actuele waarde, is het rendement nog geen 3%. Banken beschouwen dat als een slechte investering, omdat ze kijken naar de actuele waarde. Dat doet de gemeente ook bij het vaststellen van de gemeentelijke lasten.

Ondertaxatie

Bij een verstandige belegging moet de opbrengst niet alleen voldoende zijn om het reguliere onderhoud te betalen, maar ook om de overige kosten, behorend bij die genoemde waarde van €350.000, op te brengen. Bij een ondertaxatie is het rendement onvoldoende om de kosten voor een extra hypotheek op te brengen, die nodig kan zijn voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Hypothecaire lening

Een ander probleem is dat de kosten voor energiebesparende maatregelen zijn veelal te laag zijn voor hypothecaire leningen. Ook doorlopende kredieten met hoge rentes zijn geen optie. Voor particulieren die in vastgoed beleggen bestaan momenteel geen aparte financieringsregelingen.

De meeste banken kijken naast betaalbaarheid van de financiering door de klant ook naar het te financieren object. Een belegging in vastgoed wordt anders gewaardeerd en kent een hoger risico dan bijvoorbeeld een eigen woning.

Vastgoed Belang

Neem voor advies en informatie over het financieren van energiemaatregelen contact op met Vastgoed Belang.

Nachtwachtlaan 20, 1058 EA Amsterdam
020 - 346 31 23 (leden, houdt u uw lidnummer bij de hand)
0900 - 606 06 05 (niet-leden 80 c/pm)
info@vastgoedbelang.nl