Home » Stappenplan » Rendement » Courant energiezuinig vastgoed

Courant energiezuinig vastgoed

Bij elke investering rijst de vraag wat de invloed van de investering is op zowel het direct rendement als het indirect rendement. Een ander element dat een rol kan spelen bij de afweging of een investering rendabel is, heeft te maken met de courantheid van de woning. Vooral in die gebieden waar de woningnood niet hoog is, maken huurders een steeds bewustere keuze.

Snel stijgende energielasten

Woningen die onvoldoende (energetische) kwaliteit bieden zullen steeds moeilijker te verhuren zijn. De maatschappelijke bewustwording over de noodzaak van CO2 reductie zorgt er voor dat steeds vaker de huurder zal kijken naar de totale woonlasten in plaats van de kale huur alleen. Zeker gezien het feit dat de energielasten sneller stijgen dan de kale huur zorgen voor een versnelling van deze maatschappelijke ontwikkeling.

Woningmarkt volgt commerciƫle vastgoedmarkt

In het commercieel vastgoed is deze trend al zeer duidelijk waarneembaar. In de woningen beperkt zich dit vooral tot die regio's met een (dreigend) woningoverschot. De verschuiving is echter duidelijk waarneembaar en zal binnen enkele jaren voor een ware verandering in gedrag zorg dragen.