Home » Dossiers » Energielabel

Energielabel

Samen Energie Besparen heeft een aantal veel gestelde vragen samengesteld over het voorlopig en definitief energielabel.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Cees Jonker cfj@vastgoedbelang.nl.

Ga direct naar: 
1. De veranderingen
2. Het oude energielabel
3. De aanvraag
4. De huurpunten
5. Het huurcontract
6. De boete
7. De huurder

 

1. De veranderingen

Wat is er veranderd voor de particuliere verhuurder en wanneer?
Vanaf 1 januari 2015 blijft de verplichting voor woningcorporaties en andere verhuurders bestaan om een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij verhuur aan een nieuwe huurder. De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat vanaf januari controleren of er inderdaad bij verhuur een afschrift van het energielabel beschikbaar is voor de huurder.

Wat is het verschil tussen woning- en utiliteitsbouw?
De wijze waarop het energielabel voor woningen wordt aangevraagd is anders als voor utiliteitsgebouwen. De aanvraag van het energielabel voor woningen kan de verhuurder zelf doen via www.energielabelvoorwoningen.nl. Nadat de aanvraag is verstuurd en een erkende deskundige op afstand de aanvraag heeft gecontroleerd, wordt het energielabel automatisch geregistreerd. Dit is mogelijk doordat woningen in Nederland uniform zijn gebouwd en veel gegevens vooraf bekend zijn. Dat is niet het geval voor utiliteitsgebouwen en daarom verandert er niets voor utiliteitsgebouwen. Dit betekent dat een erkende deskundige het gebouw bezoekt en kenmerken opneemt, waarna deze erkende deskundige een energielabel laat registreren en afgeven aan de verhuurder. Sinds 1 juli 2014 is het ook verplicht een energielabel te overhandigen bij verkoop en verhuur van nieuwe utiliteitsgebouwen.

Wat is een Energie-Index?
U kunt er ook voor kiezen om een Energie-Index te laten opstellen in plaats van een energielabel. De Energie-Index van een woning is een uitgebreidere opname. Een energieadviseur komt langs, neemt ongeveer 150 kenmerken op van de woning en berekent het Energie-Index getal (geen letter). De Energie-Index kost naar verwachting 150-200 euro. Bij registratie in de database van RVO.nl, verstrekt RVO.nl gratis een energielabel die u kunt gebruiken voor uw wettelijke plicht. Dit energielabel kan zelfs oplopen tot A+ en A++.  Als woningen erg op elkaar lijken is het mogelijk om op basis van representativiteit sneller en goedkoper meerdere woningen tegelijk te laten voorzien van een Energie-Index, vraag uw energieadviseur naar de mogelijkheden.

 

2. Het oude energielabel

Blijft het oude energielabel gekoppeld aan het Woningwaarderingsstelsel?
Ja, het oude energielabel (dus het energielabel dat is aangevraagd voor 1 januari 2015) blijft gekoppeld aan het Woningwaarderingsstelsel. Hierdoor hoeven reeds gelabelde woningen niet nogmaals te worden gelabeld. Voorwaarde is wel dat het energielabel niet ouder is dan tien jaar.

Hoe lang zijn de oude energielabels nog geldig?
De oude energielabels zijn tien jaar na opnamedatum geldig. Na het verstrijken van deze termijn, moet bij een nieuwe huurtransactie een afschrift van het nieuwe energielabel worden aangevraagd en beschikbaar worden gesteld aan een nieuwe huurder.

 

3. De aanvraag

Hoe verkrijgt een particuliere verhuurder straks een energielabel voor woningen?
De woningcorporatie of verhuurder kan zelf online het energielabel van een woning opvragen op www.energielabelvoormijnwoning.nl. Daar wordt hij aan de hand van volgende stappen begeleid tot aan de registratie van het energielabel.

  • Inloggen met e-herkenning
  • Energetische kenmerken van de woning invullen (maximaal 10 vragen)
  • Bewijs uploaden (zoals een bouwtechnisch rapport, een factuur of een foto)
  • Aanvraag versturen
  • Een onafhankelijke deskundige controleert digitaal de aanvraag (komt dus niet langs)
  • Energielabel ontvangen (registratie gaat automatisch)

Inloggen met E-herkenning, hoe gaat dat?
Wat verandert is de wijze waarop een energielabel wordt aangevraagd, namelijk door online in te loggen met E-herkenning, gegevens te controleren en aan te passen, waar nodig bewijs bij te voegen en tot slot de aanvraag op afstand te laten controleren door een erkende deskundige. Na registratie ontvangt de verhuurder of eigenaar automatisch het definitief energielabel, deze bestaat alleen nog maar uit een letter (A t/m G). Het nieuwe energielabel kost naar verwachting rond de 20 euro.

 

4. De huurpunten

Hoe zit het met de huurpunten in het kader van het Woningwaarderingsstelsel?
Heeft u een geregistreerd energielabel van voor 2015 die niet ouder is dan 10 jaar, dan bepaalt de labelklasse (letter) welke huurpunten u mag doorrekenen in de maximale huur.

Heeft u na 1 januari 2015 geen energielabel van voor die tijd, dan leidt u de huurpunten af van het Energie-Index getal.

Heeft u na 1 januari 2015 geen energielabel van voor die tijd en geen Energie-Index, dan leidt u de huurpunten af van het bouwjaar.

Meer informatie kunt u vinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/puntensysteem-huurwoning of op www.energielabelchecker.nl

 

Kan het vernieuwde energielabel ook worden gebruikt voor het woningwaarderingsstelsel?
Nee, het vernieuwde energielabel kan niet worden gebruikt voor het bepalen van de huurpunten in het kader van het Woningwaarderingsstelsel. Hiervoor is de Energie-Index nodig. Daarbij meet een deskundige ter plaatse ongeveer 150 woningkenmerken, vergelijkbaar met het oude energielabel. Een verhuurder ontvangt bij de registratie van de Energie-Index een gratis energielabel van RVO.nl, hiermee kan de verhuurder voldoen aan zijn wettelijke plicht om bij een nieuwe huurtransactie een afschrift van het definitieve energielabel beschikbaar te stellen aan de huurder.

 

5. Het huurcontract

Wat moet ik overhandigen bij een nieuwe huurovereenkomst?
Bij een nieuwe huurovereenkomst is het wettelijk verplicht om een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen aan de nieuwe huurder, zowel wanneer het woningen als utiliteitsgebouwen betreft. Een verhuurder kan dit bij bijvoorbeeld voegen bij de nieuwe huurovereenkomst.

Moet ik ook iets doen bij de verlenging van huurovereenkomsten?
Nee, bij verlenging van huurovereenkomsten hoeft er geen nieuwe energielabel te worden overhandigd of opgesteld. Daarentegen zegt het energielabel wel iets over de energetische prestatie van het gebouw en de mogelijke maatregelen die u als verhuurder kunt nemen, waardoor het interessant kan zijn om alsnog een energielabel aan te vragen.

 

6. De boete

Hoe hoog zijn de boetes als ik per 1 juli geen energielabel heb?
De Rijksoverheid heeft begin dit jaar aangekondigd dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controles gaat uitvoeren op het bezit van energielabel bij zowel woningen als utiliteitsgebouwen zoals kantoren en winkels. Vastgoedeigenaren die per 1 juli geen energielabel kunnen overleggen van hun pand, kunnen per woning of per ‘niet-woning' zoals een kantoor of parkeergarage boetes van respectievelijk €405 en €20.250 verwachten. De regel is van toepassing op alle nieuwe huur - en koopcontracten die per 1 januari 2015 zijn afgesloten. De controles van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn al gestart.

Cees Jonker, projectleider energie bij Vastgoed Belang zegt: "ILT is inmiddels gestart met de controles. Zodra er geen energielabel overlegd kan worden, krijgen eigenaren kans om binnen een beperkte termijn alsnog een label aan te vragen. De verwachting is dat dit bij commercieel vastgoed ook voor een beperkte periode zal gebeuren."

 

7. De huurder

Krijgen de huurders ook een voorlopig energielabel thuisgestuurd?
Nee, alleen woningeigenaren die nog niet bezitten over een geldig energielabel ontvangen een brief van de Rijksoverheid met informatie over het voorlopig energielabel. Huurders kunnen via www.energielabelchecker.nl alleen inzien of hun woning over definitief energielabel of over een Energie-Index beschikt.

 

Wat vertel ik aan mijn huurders?
Verhuurders die een woning verhuren onder de liberalisatiegrens kunnen huurders informeren over de wijze waarop hun huur wordt berekend:

Tot 1 januari 2015: de huurprijzen worden gebaseerd op het energielabel van voor 2015 of op het bouwjaar indien er geen energielabel beschikbaar is

Vanaf 1 januari 2015: de huurprijzen worden gebaseerd op het Energie-Index getal, het energielabel van voor 2015 of op het bouwjaar indien beiden niet beschikbaar zijn.

 

Kunnen huurders ook het vernieuwde energielabel opvragen?
Huurders kunnen online via www.energielabelchecker.nl inzien:
- Of er een energielabel is geregistreerd
- Of er een Energie-Index voor de woning beschikbaar is
- Op basis waarvan de huurpunten worden gebaseerd

 

Steeds meer woningtransacties met energielabel
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een nieuw overzicht gepubliceerd over het aantal energielabels in Nederland. Dit zijn de geregistreerde cijfers t/m 23 juni 2015. Het totaal definitief geregistreerde energielabels is 181.015. Definitieve registraties via de Energie Index is bijna 100.000.
Het overhandigen van een energielabel bij woningverkoop neemt gestaag toe. In 2007 nog 99 procent zonder energielabel. In 2013 nog 85 procent, maar sinds de verplichting per 1 januari 2015 wordt het label steeds meer toegepast. In mei dit jaar in driekwart van de gevallen, in 24 procent van de gevallen nog niet. Zie het onderstaande overzicht. 

Het aantal woningverkopen

Maand/jaar

week nummer

aantal verkochte woningen

woning-transacties     zonder label

2007

 

240.839

99%

2008

 

215.222

88%

2009

 

151.497

91%

2010

 

149.363

89%

2011

 

146.060

89%

2012

 

140.082

88%

2013

 

132.583

85%

2014*

 

-

-

Januari 2015

week 5

14.112

32%

Februari

week 9

14.886

31%

Maart

week 13

17.367

28%

April

week 18

20.626

28%

Mei

week 24

16.403

24%

*Gegevens over het jaar 2014 zijn nog onbekend.
 

 

Suggesties, aanvullingen, onjuiste content, dode links? Mail de redactie.