Home Aanmelden Woonruimte Diversen Aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief Investeren Nieuwsbrief 1 2011 Energieopwekking via afvalwater Investeren Afmelden voor de e-mailnieuwsbrief Copyright Nieuwsbrief 2 2011 Besparen Besparen Energielabel per 1 januari 2015 Contact met Vastgoed Belang Rendement Rendement Nieuwsbrief 3 Privacy Uitvoeren Nieuwsbrief 4 2011 Uitvoeren Disclaimer Wet & regelgeving Wet & regelgeving Nieuwbrief 5 Copyright 6 Copyright Zoeken op de site uitnodiging Amsterdam Vereniging Vastgoed Belang Nieuwsbrief 1 jaargang 2 nieuwsbrief 5, jaargang 2 gelderland Nieuws Nieuwsbrief 2, jaargang 3 landing Stand van zaken energielabels nieuwsbrief 3, jaargang 3 Actueel nieuws ”Week van de Energierekening” Telefonisch onderzoek monitoringsysteem Energielabels Waarom investeren EPBD Bouwkundige maatregelen EPBD Bouwkundige maatregelen Werkplan 2012 Waarom investeren Online uw vraag stellen Isoleren van de woning Bouwregelgeving Bouwregelgeving Isoleren van de woning Stappenplan Oriëntatiefase verhuurder Doelstelling/randvoorwaarde Labelstappen Direct rendement Stappenplan Orientatie Doelstelling/randvoorwaarde Labelstappen Direct rendement Vooronderzoek Dakisolatie Voorlopig ontwerp WABO Dakisolatie WABO Stappenplan Indirect rendement Stappenplan Indirect rendement Programma van eisen Gevelisolatie Kosten Definitief ontwerp Gevelisolatie Kosten Maatschappelijk rendement Maatschappelijk rendement Vloerisolatie Epa label Vloerisolatie Politieke druk Voorlopig ontwerp Epa label Politieke druk Isolerende beglazing Maatwerkadvies Definitief ontwerp Isolerende beglazing Het ministerie van VROM aan het woord over energiebesparing Maatwerkadvies Het ministerie van VROM aan het woord over energiebesparing Kozijnen Kozijnen Financieringskosten Mag je verhuurders dwingen, het energielabel te verhogen Financieringskosten Mag je verhuurders dwingen, het energielabel te verhogen Technische maatregelen Verbouwing Aanbesteding Uitvoeren Bouwbesluit Verbouwing Technische maatregelen Bouwbesluit Evalueren Verwarmen Opbrengsten Bouw Bouwverordening Verandering waarde economisch verkeer versus marktwaarde Verwarmen www.vrom.nl/energielabel Rendement Opbrengsten Bouwverordening Verandering waarde economisch verkeer versus marktwaarde www.vrom.nl/energielabel Rendement Waarin investeren Ketelsystemen Huuropbrengsten Van begroting naar afrekening Waarin investeren Ketelsystemen Welstand Van begroting naar afrekening Huuropbrengsten Een geschikte offerte Welstand Wanneer investeren Lage temperatuurverwarming Modelovereenkomst huurverhoging bij woningverbetering Kengetallen investeringskosten Lage temperatuurverwarming Bouwkundige maatregelen Oplevering Wanneer investeren Kengetallen investeringskosten Monumenten Modelovereenkomst huurverhoging bij woningverbetering Bouwkundige maatregelen Monumenten Zittende huurder Zittende huurder Thermostaatkranen Waardestijging energiezuinig vastgoed Rekenmodellen Huurwet- en regelgeving Milieu Huurwet- en regelgeving Thermostaatkranen Oriëntatiefase huurder Technische maatregelen Rekenmodellen Waardestijging energiezuinig vastgoed Milieu Technische maatregelen Groot onderhoud Kamerthermostaat/weersafhankelijke regeling Courant energiezuinig vastgoed Bouwkundige ondersteuning Kamerthermostaat/weersafhankelijke regeling Huurwet Herkenning Groot onderhoud Bouwkundige ondersteuning Courant energiezuinig vastgoed oud rekenmodules Huurwet Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Mutatie Leidingisolatie Bouwkundig netwerk Leidingisolatie Erkenning Rekenmodule huurverhoging na woningverbetering Bouwkundig netwerk Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Fiscale wetgeving Wijziging Woningwet 2007 Mutatie Fiscale wetgeving Wijziging Woningwet 2007 Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte 6% btw regeling woningisolatie Wie investeert Radiatorfolie Ondersteunende producten Verkrijgen van een ontheffing bij een voorgenomen verbouwing Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte 6% btw regeling woningisolatie Acceptatie Ondersteunende producten Modelovereenkomsten Wie investeert Radiatorfolie Verkrijgen van een ontheffing bij een voorgenomen verbouwing Modelovereenkomsten Energie Investerings Aftrek Energie Investerings Aftrek Radiatoren (plaatsen/verplaatsen) Wet op het overleg huurder verhuurder Wet op de ruimtelijke ordening Regeling Energiebesparing Gebouwen Energielabel Wet op het overleg huurder verhuurder Radiatoren (plaatsen/verplaatsen) Wet op de ruimtelijke ordening Regeling Energiebesparing Gebouwen Energielabel Besluit Energiebesparing Gebouwen Huurder Koelen Huurcommissie Huurcommissie Maatwerkadvies Besluit Energiebesparing Gebouwen Huurder Koelen Maatwerkadvies Ontheffing van nieuwbouwvoorschriften Verlichten Juridische ondersteuning Ontheffing van nieuwbouwvoorschriften Juridische ondersteuning Verlichten Ventilatie Juridisch netwerk Het nieuwe Woningwaarderingstelsel (WWS) Juridisch netwerk Ventilatie Het nieuwe Woningwaarderingstelsel (WWS) Warmte terugwinning Modelovereenkomsten Subsidie Modelovereenkomsten Warmte terugwinning Huurovereenkomst Behoud gezond binnenklimaat Huurovereenkomst Landelijk Behoud gezond binnenklimaat Overeenkomst woningverbetering Micro WKK Overeenkomst woningverbetering Micro WKK Subsidieregeling Meer met Minder ZAV convenant Decentrale energieopwekking ZAV convenant Onderhoud en afstemming Energiesubsidiewijzer Decentrale energieopwekking Onderhoud en afstemming Zonnecellen Verbouwovereenkomst Verbouwovereenkomst Zonnecellen Windenergie Huurprijsaanpassing Huurprijsaanpassing Windenergie Zittende huurder WKO Zittende huurder WKO Nieuwe huurder Gedragsverandering Nieuwe huurder Zonneboiler Zonneboiler Gedragsverandering Fiscaal voordeel Rekenmodellen Factuuranalyse Fiscaal voordeel Rekenmodellen Factuuranalyse Energie investerings aftrek Andere energieleverancier Energie investerings aftrek Energiebesparingsverkenner Energiebesparingsverkenner Andere energieleverancier Marktcijfers verbruik BTW regeling Energiesubsidiewijzer Energiesubsidiewijzer BTW regeling Marktcijfers verbruik Woonlastengarantie Bouwkosten Bouwkosten Woonlastengarantie Huurverhogingsberekening Huurverhogingsberekening Rendementsberekening Rendementsberekening DCF waardering DCF waardering Inkoopvoordelen Inkoopvoordelen Bouwmaat Bouwmaat Nutselect Nutselect Links ./images/energielastenverlager.png ./images/direct_contact.png ./images/verbouw_wijzer.png ./images/energiebesparing.png Nieuws Nieuwe projectleider Energiebesparing Vastgoed Belang gaat toetreden tot het Platform Duurzame Huisvesting Symposium ‘Duurzame Huisvesting: wie is aan zet?’ Energielabel verplicht! Agentschap NL actualiseert lijst kostenkengetallen Je bouwt duurzaam of je bouwt niet Voorwoord nieuwsbrief 3 Invoering slimme energiemeter op handen DTZ Zadelhof en AgenschapNL - Hogere huur voor energiezuinig kantoorpand Weleens gehoord van een ESCo? Handreiking energiezuinige bedrijventerreinen Nieuw woningwaarderingsstelsel in de maak Aan de slag met rendabele energiebesparing Nieuwsbrief 4 Woning met energielabel levert niet meer op dan labelloze woning De energielabels toch ongewijzigd in het puntenstelsel (het WWS) Duurzaam appartementencomplex Sluiting EIA voor bestaande huurwoningen Verruiming SDE al in 2012 SDE+ subsidie binnen een paar dagen op! Energielabel app wint goud Investeren in utiliteitsgebouwen, profiteer van de MIA Opslag op energierekening voor duurzame energie Kantoorpand van F naar A Nieuwe norm voor energieprestatie van gebiedsmaatregelen Aanvulling tijdelijke subsidieregeling isolatieglas Toolkit duurzame winkelcentra Het energielabel in de koopwoningmarkt Boek Energiebesparingsmogelijkheden bestaande woningbouw Brink Groep introduceert LEAF voor duurzamer bestaand vastgoed Nieuwsbrief 5 Hordijk: ”Verduurzaam alleen als je een huurder hebt” www.energielabel.nl vernieuwde site Convenant Stimuleren energiebesparing ondertekend Platform Duurzame Huisvesting over duurzaamheidslabels Sleephellingstraat, 73% energiezuiniger dan woningen met energielabel A Mininster Donner start polit Blok-voor-Blok Waterzuivering Oost Groningen levert bijdrage aan energieopwekking Limburgse Energie Subsidie op! Gemeente Winterswijk begint duurzaam energiebedrijf Nieuwbrief 6 Europees fonds voor energieprojecten gelanceerd Videoverslag studiemiddag Energie Vastgoed 2011 Utrecht maakt een punt van energiebesparing: Energielening voor Amsterdamse vastgoedeigenaar Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal Nieuwsbrief 2, 2e jaargang Energieleningen Amsterdam, ook voor de particuliere belegger Nieuwsbrief 4, jaargang 2 Amsterdamse Welstandsnota vrijgegeven voor inspraak Eind 2012 is het Energiebesparingsfonds bestaande bouw bekend Vooraankondiging Week van de Energierekening Week van de Energierekening Nieuwsbrief 3, jaargang 2 Verplicht energielabel uitgesteld Green Deal voor Friese MKB Zon op je Dak subsidie voor particuliere woningeigenaren in Noord Holland Herijking Energie convenanten Sancties Energielabel Hoed u voor wijziging Energielabels MIA\\Vamil regeling ook in 2012 Invoering slimme energiemeter per 1 januari 2012 Een klacht over uw Energielabel? Samen voordeel van verduurzamen Uitnodiging symposium: Groen Vastgoed, goed verhuurd? Werksessie Energiebesparing en het Activiteitenbesluit Werkplan 2012 Nieuwsbrief 1, 2e jaargang GRESB: ’Duurzaamheid hoger op de agenda’ Minder papier met een printerloos kantoor Uitnodiging Gelderland Wooncongres ’impuls voor de woningmarkt’ De Knop om! Atsma stimuleert sanering asbestdaken met subsidie EIA en MIA\\Vamil aanvragen, eenvoudiger in 2013 Nieuwsbrief 7, jaargang 2 Stilgevallen woningmarkt vereist bundeling krachten Inflatie stijgt naar 3,1% Energiefonds Overijssel biedt financiering voor energiebesparing SER brengt unaniem advies uit als opstap naar nationaal energieakkoord Kabinetsakkoord werpt blokkades op voor energiebesparing in de gebouwde omgeving Nieuwsbrief 6, jaargang 2 Vraag aan het Groene Panel Schakel de Energiebus van de Woonbond in! Minimum energielabel levert jaarlijks 10.000 banen op Nieuwsbrief 1, jaargang 3 Greenlease Menukaart springplank voor verduurzaming in de gebouwde omgeving Er is nog plaats op de Marktplaats voor Energieneutrale Kantoorrenovatie© Greenlease Menukaart ’open source’ tool voor groen huurcontract Nieuwsbrief 2, jaargang 3 Stand van zaken Energielabels Toolkit energiebesparing bij Monumenten Drenthe start woningmarktoffensief Overleg met SER Nieuwsbrief 3, jaargang 3 Nieuwsbrief 4, jaargang 3 Esco’s en prestatiecontracten Mechanische ventilatie huurwoning kost meer dan isolatie oplevert? Je kunt ook teveel duurzame stroom produceren! Denemarken wil 35% duurzame energie per 2020 Win de NMU Utrechtse Duurzaamheidsprijs van 10.000 euro Stadsverwarming en de Warmtewet Nieuwsbrief 5, Samen Energie Besparen Extra voorlichtingsavond Bouwmaat Agentschap NL vraagt om nieuwe voorstellen voor milieulijst Weekers: ’Particulieren die zelf stroom opwekken met zonnepanelen zijn btw-ondernemers’ Warmtewet en de mogelijke gevolgen voor eigenaren van mulit-tenant kantoorgebouwen Nieuwsbrief 6 SER Energieakkoord Nieuwsbrief 7 jaargang 3 Nieuwsbrief 1, jaargang 4 STEP (400 miljoen Euro Subsidie) Nieuwsbrief 2, jaargang 4 Dossier Warmtewet Dossier STEP Nieuwsbrief 3, jaargang 4 Nieuwsbrief 5-jaargang 4 Nieuwsbericht 6 nov 2014 Neuwsbericht 7 jaargang 4 Nieuwsbrief 8 jaargang 4 Nieuwsberich1-jaargang 5 Nieuwsbrief SEB 2-5

In het nieuws | week

Terug naar nieuwsoverzicht

Woning met energielabel levert niet meer op dan labelloze woning

Nieuwsbericht | 10 mei 2011


Een woning met energielabel levert niet per definitie meer op dan een woning zonder een dergelijk label. Peter Berkhout en Rob de Wildt, verbonden aan Regio Research en Advies, beargumenteren dat het ministerie van Binnenlandse Zaken fouten heeft gemaakt in zijn onderzoek. In de berekeningen wordt geen rekening gehouden met de investeringen die vereist zijn om het energielabel te verwerven.

 

AgentschapNL heeft berekend dat het huiseigenaren 10.000 tot 15.000 euro kost om het energielabel op te voeren van rood naar groen. Die investering vertaalt zich voor slechts 50% in een stijging van de woningprijs. Dirk Brounen, hoogleraar vastgoed en economie, erkent dat de vereiste investeringen niet zijn meegewogen. In het onderzoek is alleen gekeken naar het verband tussen het label en de verkoopprijs. Woningen met een groen label (A, B of C) zijn gemiddeld 6.000 euro meer waard dan gelijkwaardige woningen met een rood label.

 

Brounen vindt dat Berkhoudt en De Wildt te weinig rekening houden met de andere voordelen van een groen label. Tien jaar in een energiezuinige woning wonen zorgt voor lagere energiekosten.

Downloads & links

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht

 

 

|  HOME  |   CONTACT  |   COPYRIGHT  |   DISCLAIMER  |   PRIVACY  |   SITEMAP  | |  
De website samenenergiebesparen is ontwikkeld en wordt onderhouden met het Content Management Systeem MYBASYS