Home Aanmelden Woonruimte Diversen Aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief Investeren Nieuwsbrief 1 2011 Energieopwekking via afvalwater Investeren Afmelden voor de e-mailnieuwsbrief Copyright Nieuwsbrief 2 2011 Besparen Besparen Energielabel per 1 januari 2015 Contact met Vastgoed Belang Rendement Rendement Nieuwsbrief 3 Privacy Uitvoeren Nieuwsbrief 4 2011 Uitvoeren Disclaimer Wet & regelgeving Wet & regelgeving Nieuwbrief 5 Copyright 6 Copyright Zoeken op de site uitnodiging Amsterdam Vereniging Vastgoed Belang Nieuwsbrief 1 jaargang 2 nieuwsbrief 5, jaargang 2 gelderland Nieuws Nieuwsbrief 2, jaargang 3 landing Stand van zaken energielabels nieuwsbrief 3, jaargang 3 Actueel nieuws ”Week van de Energierekening” Telefonisch onderzoek monitoringsysteem Energielabels Waarom investeren EPBD Bouwkundige maatregelen EPBD Bouwkundige maatregelen Werkplan 2012 Waarom investeren Online uw vraag stellen Isoleren van de woning Bouwregelgeving Bouwregelgeving Isoleren van de woning Stappenplan Oriëntatiefase verhuurder Doelstelling/randvoorwaarde Labelstappen Direct rendement Stappenplan Orientatie Doelstelling/randvoorwaarde Labelstappen Direct rendement Vooronderzoek Dakisolatie Voorlopig ontwerp WABO Dakisolatie WABO Stappenplan Indirect rendement Stappenplan Indirect rendement Programma van eisen Gevelisolatie Kosten Definitief ontwerp Gevelisolatie Kosten Maatschappelijk rendement Maatschappelijk rendement Vloerisolatie Epa label Vloerisolatie Politieke druk Voorlopig ontwerp Epa label Politieke druk Isolerende beglazing Maatwerkadvies Definitief ontwerp Isolerende beglazing Het ministerie van VROM aan het woord over energiebesparing Maatwerkadvies Het ministerie van VROM aan het woord over energiebesparing Kozijnen Kozijnen Financieringskosten Mag je verhuurders dwingen, het energielabel te verhogen Financieringskosten Mag je verhuurders dwingen, het energielabel te verhogen Technische maatregelen Verbouwing Aanbesteding Uitvoeren Bouwbesluit Verbouwing Technische maatregelen Bouwbesluit Evalueren Verwarmen Opbrengsten Bouw Bouwverordening Verandering waarde economisch verkeer versus marktwaarde Verwarmen www.vrom.nl/energielabel Rendement Opbrengsten Bouwverordening Verandering waarde economisch verkeer versus marktwaarde www.vrom.nl/energielabel Rendement Waarin investeren Ketelsystemen Huuropbrengsten Van begroting naar afrekening Waarin investeren Ketelsystemen Welstand Van begroting naar afrekening Huuropbrengsten Een geschikte offerte Welstand Wanneer investeren Lage temperatuurverwarming Modelovereenkomst huurverhoging bij woningverbetering Kengetallen investeringskosten Lage temperatuurverwarming Bouwkundige maatregelen Oplevering Wanneer investeren Kengetallen investeringskosten Monumenten Modelovereenkomst huurverhoging bij woningverbetering Bouwkundige maatregelen Monumenten Zittende huurder Zittende huurder Thermostaatkranen Waardestijging energiezuinig vastgoed Rekenmodellen Huurwet- en regelgeving Milieu Huurwet- en regelgeving Thermostaatkranen Oriëntatiefase huurder Technische maatregelen Rekenmodellen Waardestijging energiezuinig vastgoed Milieu Technische maatregelen Groot onderhoud Kamerthermostaat/weersafhankelijke regeling Courant energiezuinig vastgoed Bouwkundige ondersteuning Kamerthermostaat/weersafhankelijke regeling Huurwet Herkenning Groot onderhoud Bouwkundige ondersteuning Courant energiezuinig vastgoed oud rekenmodules Huurwet Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Mutatie Leidingisolatie Bouwkundig netwerk Leidingisolatie Erkenning Rekenmodule huurverhoging na woningverbetering Bouwkundig netwerk Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Fiscale wetgeving Wijziging Woningwet 2007 Mutatie Fiscale wetgeving Wijziging Woningwet 2007 Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte 6% btw regeling woningisolatie Wie investeert Radiatorfolie Ondersteunende producten Verkrijgen van een ontheffing bij een voorgenomen verbouwing Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte 6% btw regeling woningisolatie Acceptatie Ondersteunende producten Modelovereenkomsten Wie investeert Radiatorfolie Verkrijgen van een ontheffing bij een voorgenomen verbouwing Modelovereenkomsten Energie Investerings Aftrek Energie Investerings Aftrek Radiatoren (plaatsen/verplaatsen) Wet op het overleg huurder verhuurder Wet op de ruimtelijke ordening Regeling Energiebesparing Gebouwen Energielabel Wet op het overleg huurder verhuurder Radiatoren (plaatsen/verplaatsen) Wet op de ruimtelijke ordening Regeling Energiebesparing Gebouwen Energielabel Besluit Energiebesparing Gebouwen Huurder Koelen Huurcommissie Huurcommissie Maatwerkadvies Besluit Energiebesparing Gebouwen Huurder Koelen Maatwerkadvies Ontheffing van nieuwbouwvoorschriften Verlichten Juridische ondersteuning Ontheffing van nieuwbouwvoorschriften Juridische ondersteuning Verlichten Ventilatie Juridisch netwerk Het nieuwe Woningwaarderingstelsel (WWS) Juridisch netwerk Ventilatie Het nieuwe Woningwaarderingstelsel (WWS) Warmte terugwinning Modelovereenkomsten Subsidie Modelovereenkomsten Warmte terugwinning Huurovereenkomst Behoud gezond binnenklimaat Huurovereenkomst Landelijk Behoud gezond binnenklimaat Overeenkomst woningverbetering Micro WKK Overeenkomst woningverbetering Micro WKK Subsidieregeling Meer met Minder ZAV convenant Decentrale energieopwekking ZAV convenant Onderhoud en afstemming Energiesubsidiewijzer Decentrale energieopwekking Onderhoud en afstemming Zonnecellen Verbouwovereenkomst Verbouwovereenkomst Zonnecellen Windenergie Huurprijsaanpassing Huurprijsaanpassing Windenergie Zittende huurder WKO Zittende huurder WKO Nieuwe huurder Gedragsverandering Nieuwe huurder Zonneboiler Zonneboiler Gedragsverandering Fiscaal voordeel Rekenmodellen Factuuranalyse Fiscaal voordeel Rekenmodellen Factuuranalyse Energie investerings aftrek Andere energieleverancier Energie investerings aftrek Energiebesparingsverkenner Energiebesparingsverkenner Andere energieleverancier Marktcijfers verbruik BTW regeling Energiesubsidiewijzer Energiesubsidiewijzer BTW regeling Marktcijfers verbruik Woonlastengarantie Bouwkosten Bouwkosten Woonlastengarantie Huurverhogingsberekening Huurverhogingsberekening Rendementsberekening Rendementsberekening DCF waardering DCF waardering Inkoopvoordelen Inkoopvoordelen Bouwmaat Bouwmaat Nutselect Nutselect Links ./images/energielastenverlager.png ./images/direct_contact.png ./images/verbouw_wijzer.png ./images/energiebesparing.png Nieuws Nieuwe projectleider Energiebesparing Vastgoed Belang gaat toetreden tot het Platform Duurzame Huisvesting Symposium ‘Duurzame Huisvesting: wie is aan zet?’ Energielabel verplicht! Agentschap NL actualiseert lijst kostenkengetallen Je bouwt duurzaam of je bouwt niet Voorwoord nieuwsbrief 3 Invoering slimme energiemeter op handen DTZ Zadelhof en AgenschapNL - Hogere huur voor energiezuinig kantoorpand Weleens gehoord van een ESCo? Handreiking energiezuinige bedrijventerreinen Nieuw woningwaarderingsstelsel in de maak Aan de slag met rendabele energiebesparing Nieuwsbrief 4 Woning met energielabel levert niet meer op dan labelloze woning De energielabels toch ongewijzigd in het puntenstelsel (het WWS) Duurzaam appartementencomplex Sluiting EIA voor bestaande huurwoningen Verruiming SDE al in 2012 SDE+ subsidie binnen een paar dagen op! Energielabel app wint goud Investeren in utiliteitsgebouwen, profiteer van de MIA Opslag op energierekening voor duurzame energie Kantoorpand van F naar A Nieuwe norm voor energieprestatie van gebiedsmaatregelen Aanvulling tijdelijke subsidieregeling isolatieglas Toolkit duurzame winkelcentra Het energielabel in de koopwoningmarkt Boek Energiebesparingsmogelijkheden bestaande woningbouw Brink Groep introduceert LEAF voor duurzamer bestaand vastgoed Nieuwsbrief 5 Hordijk: ”Verduurzaam alleen als je een huurder hebt” www.energielabel.nl vernieuwde site Convenant Stimuleren energiebesparing ondertekend Platform Duurzame Huisvesting over duurzaamheidslabels Sleephellingstraat, 73% energiezuiniger dan woningen met energielabel A Mininster Donner start polit Blok-voor-Blok Waterzuivering Oost Groningen levert bijdrage aan energieopwekking Limburgse Energie Subsidie op! Gemeente Winterswijk begint duurzaam energiebedrijf Nieuwbrief 6 Europees fonds voor energieprojecten gelanceerd Videoverslag studiemiddag Energie Vastgoed 2011 Utrecht maakt een punt van energiebesparing: Energielening voor Amsterdamse vastgoedeigenaar Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal Nieuwsbrief 2, 2e jaargang Energieleningen Amsterdam, ook voor de particuliere belegger Nieuwsbrief 4, jaargang 2 Amsterdamse Welstandsnota vrijgegeven voor inspraak Eind 2012 is het Energiebesparingsfonds bestaande bouw bekend Vooraankondiging Week van de Energierekening Week van de Energierekening Nieuwsbrief 3, jaargang 2 Verplicht energielabel uitgesteld Green Deal voor Friese MKB Zon op je Dak subsidie voor particuliere woningeigenaren in Noord Holland Herijking Energie convenanten Sancties Energielabel Hoed u voor wijziging Energielabels MIA\\Vamil regeling ook in 2012 Invoering slimme energiemeter per 1 januari 2012 Een klacht over uw Energielabel? Samen voordeel van verduurzamen Uitnodiging symposium: Groen Vastgoed, goed verhuurd? Werksessie Energiebesparing en het Activiteitenbesluit Werkplan 2012 Nieuwsbrief 1, 2e jaargang GRESB: ’Duurzaamheid hoger op de agenda’ Minder papier met een printerloos kantoor Uitnodiging Gelderland Wooncongres ’impuls voor de woningmarkt’ De Knop om! Atsma stimuleert sanering asbestdaken met subsidie EIA en MIA\\Vamil aanvragen, eenvoudiger in 2013 Nieuwsbrief 7, jaargang 2 Stilgevallen woningmarkt vereist bundeling krachten Inflatie stijgt naar 3,1% Energiefonds Overijssel biedt financiering voor energiebesparing SER brengt unaniem advies uit als opstap naar nationaal energieakkoord Kabinetsakkoord werpt blokkades op voor energiebesparing in de gebouwde omgeving Nieuwsbrief 6, jaargang 2 Vraag aan het Groene Panel Schakel de Energiebus van de Woonbond in! Minimum energielabel levert jaarlijks 10.000 banen op Nieuwsbrief 1, jaargang 3 Greenlease Menukaart springplank voor verduurzaming in de gebouwde omgeving Er is nog plaats op de Marktplaats voor Energieneutrale Kantoorrenovatie© Greenlease Menukaart ’open source’ tool voor groen huurcontract Nieuwsbrief 2, jaargang 3 Stand van zaken Energielabels Toolkit energiebesparing bij Monumenten Drenthe start woningmarktoffensief Overleg met SER Nieuwsbrief 3, jaargang 3 Nieuwsbrief 4, jaargang 3 Esco’s en prestatiecontracten Mechanische ventilatie huurwoning kost meer dan isolatie oplevert? Je kunt ook teveel duurzame stroom produceren! Denemarken wil 35% duurzame energie per 2020 Win de NMU Utrechtse Duurzaamheidsprijs van 10.000 euro Stadsverwarming en de Warmtewet Nieuwsbrief 5, Samen Energie Besparen Extra voorlichtingsavond Bouwmaat Agentschap NL vraagt om nieuwe voorstellen voor milieulijst Weekers: ’Particulieren die zelf stroom opwekken met zonnepanelen zijn btw-ondernemers’ Warmtewet en de mogelijke gevolgen voor eigenaren van mulit-tenant kantoorgebouwen Nieuwsbrief 6 SER Energieakkoord Nieuwsbrief 7 jaargang 3 Nieuwsbrief 1, jaargang 4 STEP (400 miljoen Euro Subsidie) Nieuwsbrief 2, jaargang 4 Dossier Warmtewet Dossier STEP Nieuwsbrief 3, jaargang 4 Nieuwsbrief 5-jaargang 4 Nieuwsbericht 6 nov 2014 Neuwsbericht 7 jaargang 4 Nieuwsbrief 8 jaargang 4 Nieuwsberich1-jaargang 5 Nieuwsbrief SEB 2-5 Nieuwsbrief 3 jaargang 5 Nieuwsbrief 4 jaargang 5 Nieuwsbrief 6-2015 Nieuwsbrief 5-2015 Blok past opzet STEP-subsidie aan Website Publieke Energiefondsen gelanceerd Woningmarkt Nederland groeit met 10 procent STEP- en FEH-subsidie per 1 september gewijzigd Zoals eerder aangekondigd worden de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en het Fonds energiebesparing huursector (FEH) per 1 septemb Waar kan ik wat vinden op www.rvo.nl Wijziging energielabel in aantal gevallen nog niet mogelijk Huren stiijgen hard in grote steden Energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woning Verkoopprijs energiezuinige woning tot 25.000 euro hoger Minister Blok: bijna energieneutraal is een epc van 0,2 Start-up GeoPhy brengt vastgoeddata naar nieuw ‘level’ Rijksoverheid remt energieneutraal bouwen RAI uitgebreid met Amtrium Interview Jan willem van de Groep Zo start u met circulair bouwen Dit is de eeuw van de verduurzaming RVO.nl controleert álle STEP-aanvragen ‘intensief’ Aanvraag intrekken grootste vraag bij STEP! Meest gestelde vragen en antwoorden over de STEP-subsidie Nieuwe inzichten op het vlak van energie & economie De case van cees Woonbond gaat bemiddelingskosten huurder terugvorderen ING gaat 50 miljoen besparen op energie Subsidie - en leenpot verduurzaming stuk populairder bij sociale huursector Ruim 2.000 euro voordeel op set zonnepanelen via de EIA Zo stookt u zuinig en veilig Congres: Kantoorvastgoed als duurzaam bedrijfsmiddel Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) opengesteld

In het nieuws | week 13

Terug naar nieuwsoverzicht

Voorwoord nieuwsbrief 3

Nieuwsbericht | 28 maarti 2011


 

Geachte Lezers.

 

Er gebeurd veel in het kader van energiebesparende maatregelen. Hieronder een kort overzicht:

 

Woning Waarderingstelsel.

 Zo heeft de tweede kamer zich de afgelopen maand gebogen over het nieuwe Woning Waarderingstelsel (WWS). In dit nieuwe WWS wordt het onderdeel verwarming en energiebesparing uit het oude WWS vervangen door het energielabel met de daarbij behorende punten. Wij zijn niet echt blij met de uitkomst omdat het, bij zittende huurders met lage huren, lastig te realiseren is als er in het verleden beperkte energie verbeterende maatregelen zijn  doorgevoerd zoals plaatsen CV-ketel en dubbel glas. Deze investeringen komen te vervallen in het nieuwe systeem. Op de website en in het komende nummer van Steengoed zullen we daar verder op in gaan.

 

Convenant Amsterdam

Met de gemeente Amsterdam zijn we in een vergevorderd stadium met het maken van een "Convenant Stimuleren energiebesparing in de particuliere huursector bestaande woningbouw in de gemeente Amsterdam". Naast Vastgoed Belang afdeling West-Noord, zijn hierbij betrokken, de Makelaarsvereniging Amsterdam, de centrale stad, de stadsdelen, de Huurdersvereniging Amsterdam en de Stichting Amsterdams Steunpunt Wonen.

 

Het belangrijkste doel van dit convenant is om in jaarlijks te actualiseren actieprogramma's concreet invulling te geven aan het realiseren van de ambitie om de CO2 uitstoot in Amsterdam in 2025 met 40% te hebben verminderd ten opzichte van 1990. In de Energiestrategie Amsterdam 2040 is dit o.a. geconcretiseerd in de doelstelling dat alle gebouwen in 2040 minimaal energielabel B hebben.

Met de opeenvolgende actieprogramma's willen de convenantpartners bereiken dat :

  • in 2014 alle woningen in de particuliere verhuur een energielabel hebben;
  • stimuleren dat verhuurders natuurlijke momenten gebruiken voor investeringen;
  • stimuleren dat huurders bij natuurlijke momenten instemmen met investeringen;
  • stimuleren dat huurders ook zelf initiatieven nemen en investeren in verbetering van de woningen.

 

Om een goed inzicht te krijgen in het proces van labeling en energieverbetering is door Vastgoed Belang een pilot opgestart om een tiental voorbeeldtrajecten te realiseren bij bestaande woningen. Daarbij wordt het proces vanaf de labeling tot de uitvoering volledig doorberekend voor zowel huurder als verhuurder. Daarna zullen de deelnemers worden gestimuleerd om de uitvoering ook ter hand te nemen.

 

Convenant Rotterdam

Ook met de gemeente Rotterdam zijn we in bespreking over een convenant Kwaliteitsimpuls Particuliere Sector. Daartoe is op 8 december 2010 een werkconferentie gehouden met particuliere verhuurders. Wethouder Karakus laat onderzoeken of hij een keurmerk voor verhuurders van woningen en kamers kan invoeren. Op deze manier wil hij het kaf van het koren scheiden. Met het certificaat op zak zouden deze verhuurders zich kunnen onderscheiden op de markt voor particuliere huurwoningen. Wanneer het Hoofdbestuur van Vastgoed Belang hiervoor op 24 maart het groen licht geeft zullen wij het voortouw nemen in het door Karakus  op vele onderdelen gewenste convenant met de particuliere sector.

 

Vaste Kamercommissie Binnenlandse zaken over Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkers

Op 10 maart 2011 heeft de vaste Kamercommissie hierover overleg gevoerd met minister Donner. Een aantal Kamerleden wenste een wettelijke regeling hetgeen Donner te ver ging. Het gaat om een beperkt aantal gemeenten waar deze problematiek echt speelt. Wel wil hij met die gemeenten in gesprek gaan over de aanpak en de inzet van instrumenten richting huisjesmelkers. Eén van die instrumenten kan een Keurmerk zijn. (zie ook Convenant Rotterdam).

 

Verder treft u in deze nieuwsbrief actuele informatie aan met betrekking tot energiebesparende maatregelen en voorbeelden van oplossingen.

 

Ik wens u veel leesplezier en heeft u opmerkingen, aanvullingen of vragen neem dan contact met mij op.

 

Cees Jonker

 

Projectleider energie  a.i.

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht

 

 

|  HOME  |   CONTACT  |   COPYRIGHT  |   DISCLAIMER  |   PRIVACY  |   SITEMAP  | |  
De website samenenergiebesparen is ontwikkeld en wordt onderhouden met het Content Management Systeem MYBASYS