Woonruimte / Bedrijfsruimte
EPBD
Bouwregelgeving
WABO
Bouwbesluit
Bouwverordening
Welstand
Monumenten
Milieu
Huurwet- en regelgeving
Huurwet
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
Wet op het overleg huurder verhuurder
Huurcommissie
Het nieuwe Woningwaarderingstelsel (WWS)
Fiscale wetgeving
6% btw regeling woningisolatie
Energie Investerings Aftrek
Modelovereenkomsten
Wet op de ruimtelijke ordening
Ontheffing van nieuwbouwvoorschriften
 
Home Aanmelden Woonruimte Diversen Aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief Investeren Nieuwsbrief 1 2011 Energieopwekking via afvalwater Investeren Afmelden voor de e-mailnieuwsbrief Copyright Nieuwsbrief 2 2011 Besparen Besparen Energielabel per 1 januari 2015 Contact met Vastgoed Belang Rendement Rendement Nieuwsbrief 3 Privacy Uitvoeren Nieuwsbrief 4 2011 Uitvoeren Disclaimer Wet & regelgeving Wet & regelgeving Nieuwbrief 5 Copyright 6 Copyright Zoeken op de site uitnodiging Amsterdam Vereniging Vastgoed Belang Nieuwsbrief 1 jaargang 2 nieuwsbrief 5, jaargang 2 gelderland Nieuws Nieuwsbrief 2, jaargang 3 landing Stand van zaken energielabels nieuwsbrief 3, jaargang 3 Actueel nieuws ”Week van de Energierekening” Telefonisch onderzoek monitoringsysteem Energielabels Waarom investeren EPBD Bouwkundige maatregelen EPBD Bouwkundige maatregelen Werkplan 2012 Waarom investeren Online uw vraag stellen Isoleren van de woning Bouwregelgeving Bouwregelgeving Isoleren van de woning Stappenplan Oriëntatiefase verhuurder Doelstelling/randvoorwaarde Labelstappen Direct rendement Stappenplan Orientatie Doelstelling/randvoorwaarde Labelstappen Direct rendement Vooronderzoek Dakisolatie Voorlopig ontwerp WABO Dakisolatie WABO Stappenplan Indirect rendement Stappenplan Indirect rendement Programma van eisen Gevelisolatie Kosten Definitief ontwerp Gevelisolatie Kosten Maatschappelijk rendement Maatschappelijk rendement Vloerisolatie Epa label Vloerisolatie Politieke druk Voorlopig ontwerp Epa label Politieke druk Isolerende beglazing Maatwerkadvies Definitief ontwerp Isolerende beglazing Het ministerie van VROM aan het woord over energiebesparing Maatwerkadvies Het ministerie van VROM aan het woord over energiebesparing Kozijnen Kozijnen Financieringskosten Mag je verhuurders dwingen, het energielabel te verhogen Financieringskosten Mag je verhuurders dwingen, het energielabel te verhogen Technische maatregelen Verbouwing Aanbesteding Uitvoeren Bouwbesluit Verbouwing Technische maatregelen Bouwbesluit Evalueren Verwarmen Opbrengsten Bouw Bouwverordening Verandering waarde economisch verkeer versus marktwaarde Verwarmen www.vrom.nl/energielabel Rendement Opbrengsten Bouwverordening Verandering waarde economisch verkeer versus marktwaarde www.vrom.nl/energielabel Rendement Waarin investeren Ketelsystemen Huuropbrengsten Van begroting naar afrekening Waarin investeren Ketelsystemen Welstand Van begroting naar afrekening Huuropbrengsten Een geschikte offerte Welstand Wanneer investeren Lage temperatuurverwarming Modelovereenkomst huurverhoging bij woningverbetering Kengetallen investeringskosten Lage temperatuurverwarming Bouwkundige maatregelen Oplevering Wanneer investeren Kengetallen investeringskosten Monumenten Modelovereenkomst huurverhoging bij woningverbetering Bouwkundige maatregelen Monumenten Zittende huurder Zittende huurder Thermostaatkranen Waardestijging energiezuinig vastgoed Rekenmodellen Huurwet- en regelgeving Milieu Huurwet- en regelgeving Thermostaatkranen Oriëntatiefase huurder Technische maatregelen Rekenmodellen Waardestijging energiezuinig vastgoed Milieu Technische maatregelen Groot onderhoud Kamerthermostaat/weersafhankelijke regeling Courant energiezuinig vastgoed Bouwkundige ondersteuning Kamerthermostaat/weersafhankelijke regeling Huurwet Herkenning Groot onderhoud Bouwkundige ondersteuning Courant energiezuinig vastgoed oud rekenmodules Huurwet Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Mutatie Leidingisolatie Bouwkundig netwerk Leidingisolatie Erkenning Rekenmodule huurverhoging na woningverbetering Bouwkundig netwerk Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Fiscale wetgeving Wijziging Woningwet 2007 Mutatie Fiscale wetgeving Wijziging Woningwet 2007 Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte 6% btw regeling woningisolatie Wie investeert Radiatorfolie Ondersteunende producten Verkrijgen van een ontheffing bij een voorgenomen verbouwing Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte 6% btw regeling woningisolatie Acceptatie Ondersteunende producten Modelovereenkomsten Wie investeert Radiatorfolie Verkrijgen van een ontheffing bij een voorgenomen verbouwing Modelovereenkomsten Energie Investerings Aftrek Energie Investerings Aftrek Radiatoren (plaatsen/verplaatsen) Wet op het overleg huurder verhuurder Wet op de ruimtelijke ordening Regeling Energiebesparing Gebouwen Energielabel Wet op het overleg huurder verhuurder Radiatoren (plaatsen/verplaatsen) Wet op de ruimtelijke ordening Regeling Energiebesparing Gebouwen Energielabel Besluit Energiebesparing Gebouwen Huurder Koelen Huurcommissie Huurcommissie Maatwerkadvies Besluit Energiebesparing Gebouwen Huurder Koelen Maatwerkadvies Ontheffing van nieuwbouwvoorschriften Verlichten Juridische ondersteuning Ontheffing van nieuwbouwvoorschriften Juridische ondersteuning Verlichten Ventilatie Juridisch netwerk Het nieuwe Woningwaarderingstelsel (WWS) Juridisch netwerk Ventilatie Het nieuwe Woningwaarderingstelsel (WWS) Warmte terugwinning Modelovereenkomsten Subsidie Modelovereenkomsten Warmte terugwinning Huurovereenkomst Behoud gezond binnenklimaat Huurovereenkomst Landelijk Behoud gezond binnenklimaat Overeenkomst woningverbetering Micro WKK Overeenkomst woningverbetering Micro WKK Subsidieregeling Meer met Minder ZAV convenant Decentrale energieopwekking ZAV convenant Onderhoud en afstemming Energiesubsidiewijzer Decentrale energieopwekking Onderhoud en afstemming Zonnecellen Verbouwovereenkomst Verbouwovereenkomst Zonnecellen Windenergie Huurprijsaanpassing Huurprijsaanpassing Windenergie Zittende huurder WKO Zittende huurder WKO Nieuwe huurder Gedragsverandering Nieuwe huurder Zonneboiler Zonneboiler Gedragsverandering Fiscaal voordeel Rekenmodellen Factuuranalyse Fiscaal voordeel Rekenmodellen Factuuranalyse Energie investerings aftrek Andere energieleverancier Energie investerings aftrek Energiebesparingsverkenner Energiebesparingsverkenner Andere energieleverancier Marktcijfers verbruik BTW regeling Energiesubsidiewijzer Energiesubsidiewijzer BTW regeling Marktcijfers verbruik Woonlastengarantie Bouwkosten Bouwkosten Woonlastengarantie Huurverhogingsberekening Huurverhogingsberekening Rendementsberekening Rendementsberekening DCF waardering DCF waardering Inkoopvoordelen Inkoopvoordelen Bouwmaat Bouwmaat Nutselect Nutselect Links ./images/energielastenverlager.png ./images/direct_contact.png ./images/verbouw_wijzer.png ./images/energiebesparing.png Nieuws Nieuwe projectleider Energiebesparing Vastgoed Belang gaat toetreden tot het Platform Duurzame Huisvesting Symposium ‘Duurzame Huisvesting: wie is aan zet?’ Energielabel verplicht! Agentschap NL actualiseert lijst kostenkengetallen Je bouwt duurzaam of je bouwt niet Voorwoord nieuwsbrief 3 Invoering slimme energiemeter op handen DTZ Zadelhof en AgenschapNL - Hogere huur voor energiezuinig kantoorpand Weleens gehoord van een ESCo? Handreiking energiezuinige bedrijventerreinen Nieuw woningwaarderingsstelsel in de maak Aan de slag met rendabele energiebesparing Nieuwsbrief 4 Woning met energielabel levert niet meer op dan labelloze woning De energielabels toch ongewijzigd in het puntenstelsel (het WWS) Duurzaam appartementencomplex Sluiting EIA voor bestaande huurwoningen Verruiming SDE al in 2012 SDE+ subsidie binnen een paar dagen op! Energielabel app wint goud Investeren in utiliteitsgebouwen, profiteer van de MIA Opslag op energierekening voor duurzame energie Kantoorpand van F naar A Nieuwe norm voor energieprestatie van gebiedsmaatregelen Aanvulling tijdelijke subsidieregeling isolatieglas Toolkit duurzame winkelcentra Het energielabel in de koopwoningmarkt Boek Energiebesparingsmogelijkheden bestaande woningbouw Brink Groep introduceert LEAF voor duurzamer bestaand vastgoed Nieuwsbrief 5 Hordijk: ”Verduurzaam alleen als je een huurder hebt” www.energielabel.nl vernieuwde site Convenant Stimuleren energiebesparing ondertekend Platform Duurzame Huisvesting over duurzaamheidslabels Sleephellingstraat, 73% energiezuiniger dan woningen met energielabel A Mininster Donner start polit Blok-voor-Blok Waterzuivering Oost Groningen levert bijdrage aan energieopwekking Limburgse Energie Subsidie op! Gemeente Winterswijk begint duurzaam energiebedrijf Nieuwbrief 6 Europees fonds voor energieprojecten gelanceerd Videoverslag studiemiddag Energie Vastgoed 2011 Utrecht maakt een punt van energiebesparing: Energielening voor Amsterdamse vastgoedeigenaar Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal Nieuwsbrief 2, 2e jaargang Energieleningen Amsterdam, ook voor de particuliere belegger Nieuwsbrief 4, jaargang 2 Amsterdamse Welstandsnota vrijgegeven voor inspraak Eind 2012 is het Energiebesparingsfonds bestaande bouw bekend Vooraankondiging Week van de Energierekening Week van de Energierekening Nieuwsbrief 3, jaargang 2 Verplicht energielabel uitgesteld Green Deal voor Friese MKB Zon op je Dak subsidie voor particuliere woningeigenaren in Noord Holland Herijking Energie convenanten Sancties Energielabel Hoed u voor wijziging Energielabels MIA\\Vamil regeling ook in 2012 Invoering slimme energiemeter per 1 januari 2012 Een klacht over uw Energielabel? Samen voordeel van verduurzamen Uitnodiging symposium: Groen Vastgoed, goed verhuurd? Werksessie Energiebesparing en het Activiteitenbesluit Werkplan 2012 Nieuwsbrief 1, 2e jaargang GRESB: ’Duurzaamheid hoger op de agenda’ Minder papier met een printerloos kantoor Uitnodiging Gelderland Wooncongres ’impuls voor de woningmarkt’ De Knop om! Atsma stimuleert sanering asbestdaken met subsidie EIA en MIA\\Vamil aanvragen, eenvoudiger in 2013 Nieuwsbrief 7, jaargang 2 Stilgevallen woningmarkt vereist bundeling krachten Inflatie stijgt naar 3,1% Energiefonds Overijssel biedt financiering voor energiebesparing SER brengt unaniem advies uit als opstap naar nationaal energieakkoord Kabinetsakkoord werpt blokkades op voor energiebesparing in de gebouwde omgeving Nieuwsbrief 6, jaargang 2 Vraag aan het Groene Panel Schakel de Energiebus van de Woonbond in! Minimum energielabel levert jaarlijks 10.000 banen op Nieuwsbrief 1, jaargang 3 Greenlease Menukaart springplank voor verduurzaming in de gebouwde omgeving Er is nog plaats op de Marktplaats voor Energieneutrale Kantoorrenovatie© Greenlease Menukaart ’open source’ tool voor groen huurcontract Nieuwsbrief 2, jaargang 3 Stand van zaken Energielabels Toolkit energiebesparing bij Monumenten Drenthe start woningmarktoffensief Overleg met SER Nieuwsbrief 3, jaargang 3 Nieuwsbrief 4, jaargang 3 Esco’s en prestatiecontracten Mechanische ventilatie huurwoning kost meer dan isolatie oplevert? Je kunt ook teveel duurzame stroom produceren! Denemarken wil 35% duurzame energie per 2020 Win de NMU Utrechtse Duurzaamheidsprijs van 10.000 euro Stadsverwarming en de Warmtewet Nieuwsbrief 5, Samen Energie Besparen Extra voorlichtingsavond Bouwmaat Agentschap NL vraagt om nieuwe voorstellen voor milieulijst Weekers: ’Particulieren die zelf stroom opwekken met zonnepanelen zijn btw-ondernemers’ Warmtewet en de mogelijke gevolgen voor eigenaren van mulit-tenant kantoorgebouwen Nieuwsbrief 6 SER Energieakkoord Nieuwsbrief 7 jaargang 3 Nieuwsbrief 1, jaargang 4 STEP (400 miljoen Euro Subsidie) Nieuwsbrief 2, jaargang 4 Dossier Warmtewet Dossier STEP Nieuwsbrief 3, jaargang 4 Nieuwsbrief 5-jaargang 4 Nieuwsbericht 6 nov 2014 Neuwsbericht 7 jaargang 4 Nieuwsbrief 8 jaargang 4 Nieuwsberich1-jaargang 5 Nieuwsbrief SEB 2-5 Nieuwsbrief 3 jaargang 5 Nieuwsbrief 4 jaargang 5 Nieuwsbrief 6-2015 Nieuwsbrief 5-2015 Blok past opzet STEP-subsidie aan Website Publieke Energiefondsen gelanceerd Woningmarkt Nederland groeit met 10 procent STEP- en FEH-subsidie per 1 september gewijzigd Zoals eerder aangekondigd worden de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en het Fonds energiebesparing huursector (FEH) per 1 septemb Waar kan ik wat vinden op www.rvo.nl Wijziging energielabel in aantal gevallen nog niet mogelijk Huren stiijgen hard in grote steden Energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woning Verkoopprijs energiezuinige woning tot 25.000 euro hoger Minister Blok: bijna energieneutraal is een epc van 0,2 Start-up GeoPhy brengt vastgoeddata naar nieuw ‘level’ Rijksoverheid remt energieneutraal bouwen RAI uitgebreid met Amtrium Interview Jan willem van de Groep Zo start u met circulair bouwen Dit is de eeuw van de verduurzaming RVO.nl controleert álle STEP-aanvragen ‘intensief’ Aanvraag intrekken grootste vraag bij STEP! Meest gestelde vragen en antwoorden over de STEP-subsidie Nieuwe inzichten op het vlak van energie & economie De case van cees Woonbond gaat bemiddelingskosten huurder terugvorderen ING gaat 50 miljoen besparen op energie Subsidie - en leenpot verduurzaming stuk populairder bij sociale huursector STEP-subsidie: nog 339 miljoen beschikbaar EPK moet verduurzaming kantoren en ziekenhuizen vlottrekken Platform Duurzame Huisvesting zet samenwerking voort! Zo stookt u zuinig en veilig Congres: Kantoorvastgoed als duurzaam bedrijfsmiddel Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) opengesteld Innovatie bij kantelen administraties Duurzame energie in Marokko Huurwoningen niet op tijd energiezuinig De case van Cees (maart 2016) Nieuwsbrief maart 2016 Opinie kantelaar Joost Spithoven: Duurzaamheid is dus al lang geen keus meer……. Meeste ondernemers onbekend met Wet Milieu Beheer Duurzaam gebouwd Op Locatie Nieuwe Energiebesparingsverkenner online De case van Cees (april 2016)

Verkrijgen van een ontheffing bij een voorgenomen verbouwing

 

Het Bouwbesluit 2003 bepaalt aan welke technische eisen een gebouw moet voldoen. Het is in bepaalde gevallen mogelijk om een ontheffing van de nieuwbouwvoorschriften te krijgen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Om te bezien of een dergelijke ontheffing nodig is, is het van groot belang te bepalen van welke werkzaamheden er sprake is bij uw (ver)bouwplannen. We kennen er drie:

 

(Gedeeltelijk) vernieuwen van een woning

Van vernieuwen is sprake als een woning wordt gesloopt en op dezelfde plaats in dezelfde vorm wordt herbouwd.

 

Het bouwbesluit maakt onderscheid tussen het geheel of gedeeltelijke vernieuwen van het woning. Zo mag geen ontheffing worden gegeven voor het maken van een verkeersruimte bij het compleet vernieuwen van een gebouw. Een verkeersruimte is een ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte. Voorbeelden hiervan zijn een gang, trap of hal. 

 

Bij het gedeeltelijk vernieuwen van een woning is sprake als een gedeelte wordt gesloopt en herbouwd. Of er ontheffing kan worden verkregen van de  vigerende nieuwbouwvoorschriften is afhankelijk van de mate van vernieuwing en de invloed op hetgeen dat wordt vernieuwd. Dit bepaalt of conform de  nieuwbouwvoorschriften moet worden gebouwd (beoordelingsaspect). Vaak kan er bij vernieuwing van het bouwwerk geheel of gedeeltelijke aan de nieuwe bouwvoorschriften worden voldaan en is er geen noodzaak om ontheffing te verlenen.

 

Veranderen van een woning

Van verandering van de woning is sprake als er in/aan woning wijzigingen worden aangebracht zonder het volume van de woning te vergroten. Bij verandering is is meestal sprake van gedeeltelijk vernieuwen van de woning. Voorbeelden hiervan zijn interne wijzigingen van ruimtes, verwijderen van een dakopbouw.

 

Vergroten van een woning

Van vergroten van een woning is sprake als de wijzigingen volumevergrotend werken. Voorbeelden zijn het aanbrengen van een aanbouw, opbouw of kelder. Als er sprake is van een volumevergroting van meer dan het huidige volume van de woning praten we niet meer over vergroten, maar over nieuwbouw. Bij vergroten van de woning is meestal sprake van gedeeltelijk vernieuwen van de woning.

 

Ontheffing

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om bij verbouw (en dus niet bij nieuwbouw) van een woning ontheffing van de nieuwbouwvoorschriften te verlenen. Er moet wel ten minste voldaan worden aan het niveau voor bestaande bouw, voorzover geen specifiek is niveau is gegeven en in de voorschriften voor bestaande bouw geen eis is opgenomen en geen specifiek niveau is gegeven.

 

Specifiek niveau

Is voor een beoordelingsaspect een voorschrift gegeven met een specifiek niveau, dan geldt voor dit aspect de aansturingstabel voor nieuwbouw. In dat geval mogen B&W geen ontheffing verlenen binnen dit specifieke niveau. Bijvoorbeeld het niet brandgevaarlijk zijn van een dak is een eis waar niet van afgeweken mag worden.

 

Bij een aantal voorschriften staat dat B&W geen ontheffing mogen verlenen van de nieuwbouwvoorschriften bij geheel vernieuwen van de woning. Bij het volledig strippen van de woning zal B&W geen ontheffing mogen verlenen van de energieprestatie-eis gesteld in de bouwvoorschriften.

 

Wanneer is er sprake van geheel of gedeeltelijke vernieuwing?

Dit staat niet exact omschreven in het bouwbesluit 2003, B&W hebben hier een bepaalde mate van vrijheid in om dit te bepalen. Ga bij plannen dus langs bij de gemeente voor informatie daaromtrent voorafgaand aan het indienen van een bouwaanvraag.

 

Rechtens verkregen niveau

In atikel 6 eerste lid van de woningwet staat dat als er in het bouwbesluit een ontheffingsbepaling mag worden opgenomen, een ondergrens moet worden gesteld aan het niveau waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. Geldt er geen vergelijkbare eis in de voorschriften bestaande bouw en is geen specifiek niveau gegeven alwaar hetgeen ontheffing voor aangevraagd is, is het rechtens verkregen niveau als ondergrens bepaald. Dit rechtens verkregen niveau geldt dus alleen als beide ondergrenzen (niveau bestaande bouw en specifiek niveau) ontbreekt.

 

Het rechtens verkregen niveau is het niveau wat gold op het moment dat de woning is gebouwd en er vergunning is verleend. Veelal kunt u er vanuit gaan dat de bestaande situatie voldeed aan de toen geldende bouwvoorschriften. Als u het zeker wilt weten verwijzen wij u naar de indertijd verleende bouwvergunning. Bij oude woningen zijn deze gegevens vaak niet meer aanwezig, ook bij de gemeente zullen deze ontbreken.

|  HOME  |   CONTACT  |   COPYRIGHT  |   DISCLAIMER  |   PRIVACY  |   SITEMAP  | |  
De website samenenergiebesparen is ontwikkeld en wordt onderhouden met het Content Management Systeem MYBASYS