Woonruimte / Bedrijfsruimte
Bouwkundige maatregelen
Isoleren van de woning
Dakisolatie
Gevelisolatie
Vloerisolatie
Isolerende beglazing
Technische maatregelen
Verwarmen
Koelen
Verlichten
Ventilatie
Warmte terugwinning
Behoud gezond binnenklimaat
Onderhoud en afstemming
Decentrale energieopwekking
Zonnecellen
Windenergie
WKO
Zonneboiler
Gedragsverandering
Factuuranalyse
Andere energieleverancier
Marktcijfers verbruik
Woonlastengarantie
 
Home Aanmelden Woonruimte Diversen Aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief Investeren Nieuwsbrief 1 2011 Energieopwekking via afvalwater Investeren Afmelden voor de e-mailnieuwsbrief Copyright Nieuwsbrief 2 2011 Besparen Besparen Energielabel per 1 januari 2015 Contact met Vastgoed Belang Rendement Rendement Nieuwsbrief 3 Privacy Uitvoeren Nieuwsbrief 4 2011 Uitvoeren Disclaimer Wet & regelgeving Wet & regelgeving Nieuwbrief 5 Copyright 6 Copyright Zoeken op de site uitnodiging Amsterdam Vereniging Vastgoed Belang Nieuwsbrief 1 jaargang 2 nieuwsbrief 5, jaargang 2 gelderland Nieuws Nieuwsbrief 2, jaargang 3 landing Stand van zaken energielabels nieuwsbrief 3, jaargang 3 Actueel nieuws ”Week van de Energierekening” Telefonisch onderzoek monitoringsysteem Energielabels Waarom investeren EPBD Bouwkundige maatregelen EPBD Bouwkundige maatregelen Werkplan 2012 Waarom investeren Online uw vraag stellen Isoleren van de woning Bouwregelgeving Bouwregelgeving Isoleren van de woning Stappenplan Oriëntatiefase verhuurder Doelstelling/randvoorwaarde Labelstappen Direct rendement Stappenplan Orientatie Doelstelling/randvoorwaarde Labelstappen Direct rendement Vooronderzoek Dakisolatie Voorlopig ontwerp WABO Dakisolatie WABO Stappenplan Indirect rendement Stappenplan Indirect rendement Programma van eisen Gevelisolatie Kosten Definitief ontwerp Gevelisolatie Kosten Maatschappelijk rendement Maatschappelijk rendement Vloerisolatie Epa label Vloerisolatie Politieke druk Voorlopig ontwerp Epa label Politieke druk Isolerende beglazing Maatwerkadvies Definitief ontwerp Isolerende beglazing Het ministerie van VROM aan het woord over energiebesparing Maatwerkadvies Het ministerie van VROM aan het woord over energiebesparing Kozijnen Kozijnen Financieringskosten Mag je verhuurders dwingen, het energielabel te verhogen Financieringskosten Mag je verhuurders dwingen, het energielabel te verhogen Technische maatregelen Verbouwing Aanbesteding Uitvoeren Bouwbesluit Verbouwing Technische maatregelen Bouwbesluit Evalueren Verwarmen Opbrengsten Bouw Bouwverordening Verandering waarde economisch verkeer versus marktwaarde Verwarmen www.vrom.nl/energielabel Rendement Opbrengsten Bouwverordening Verandering waarde economisch verkeer versus marktwaarde www.vrom.nl/energielabel Rendement Waarin investeren Ketelsystemen Huuropbrengsten Van begroting naar afrekening Waarin investeren Ketelsystemen Welstand Van begroting naar afrekening Huuropbrengsten Een geschikte offerte Welstand Wanneer investeren Lage temperatuurverwarming Modelovereenkomst huurverhoging bij woningverbetering Kengetallen investeringskosten Lage temperatuurverwarming Bouwkundige maatregelen Oplevering Wanneer investeren Kengetallen investeringskosten Monumenten Modelovereenkomst huurverhoging bij woningverbetering Bouwkundige maatregelen Monumenten Zittende huurder Zittende huurder Thermostaatkranen Waardestijging energiezuinig vastgoed Rekenmodellen Huurwet- en regelgeving Milieu Huurwet- en regelgeving Thermostaatkranen Oriëntatiefase huurder Technische maatregelen Rekenmodellen Waardestijging energiezuinig vastgoed Milieu Technische maatregelen Groot onderhoud Kamerthermostaat/weersafhankelijke regeling Courant energiezuinig vastgoed Bouwkundige ondersteuning Kamerthermostaat/weersafhankelijke regeling Huurwet Herkenning Groot onderhoud Bouwkundige ondersteuning Courant energiezuinig vastgoed oud rekenmodules Huurwet Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Mutatie Leidingisolatie Bouwkundig netwerk Leidingisolatie Erkenning Rekenmodule huurverhoging na woningverbetering Bouwkundig netwerk Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Fiscale wetgeving Wijziging Woningwet 2007 Mutatie Fiscale wetgeving Wijziging Woningwet 2007 Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte 6% btw regeling woningisolatie Wie investeert Radiatorfolie Ondersteunende producten Verkrijgen van een ontheffing bij een voorgenomen verbouwing Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte 6% btw regeling woningisolatie Acceptatie Ondersteunende producten Modelovereenkomsten Wie investeert Radiatorfolie Verkrijgen van een ontheffing bij een voorgenomen verbouwing Modelovereenkomsten Energie Investerings Aftrek Energie Investerings Aftrek Radiatoren (plaatsen/verplaatsen) Wet op het overleg huurder verhuurder Wet op de ruimtelijke ordening Regeling Energiebesparing Gebouwen Energielabel Wet op het overleg huurder verhuurder Radiatoren (plaatsen/verplaatsen) Wet op de ruimtelijke ordening Regeling Energiebesparing Gebouwen Energielabel Besluit Energiebesparing Gebouwen Huurder Koelen Huurcommissie Huurcommissie Maatwerkadvies Besluit Energiebesparing Gebouwen Huurder Koelen Maatwerkadvies Ontheffing van nieuwbouwvoorschriften Verlichten Juridische ondersteuning Ontheffing van nieuwbouwvoorschriften Juridische ondersteuning Verlichten Ventilatie Juridisch netwerk Het nieuwe Woningwaarderingstelsel (WWS) Juridisch netwerk Ventilatie Het nieuwe Woningwaarderingstelsel (WWS) Warmte terugwinning Modelovereenkomsten Subsidie Modelovereenkomsten Warmte terugwinning Huurovereenkomst Behoud gezond binnenklimaat Huurovereenkomst Landelijk Behoud gezond binnenklimaat Overeenkomst woningverbetering Micro WKK Overeenkomst woningverbetering Micro WKK Subsidieregeling Meer met Minder ZAV convenant Decentrale energieopwekking ZAV convenant Onderhoud en afstemming Energiesubsidiewijzer Decentrale energieopwekking Onderhoud en afstemming Zonnecellen Verbouwovereenkomst Verbouwovereenkomst Zonnecellen Windenergie Huurprijsaanpassing Huurprijsaanpassing Windenergie Zittende huurder WKO Zittende huurder WKO Nieuwe huurder Gedragsverandering Nieuwe huurder Zonneboiler Zonneboiler Gedragsverandering Fiscaal voordeel Rekenmodellen Factuuranalyse Fiscaal voordeel Rekenmodellen Factuuranalyse Energie investerings aftrek Andere energieleverancier Energie investerings aftrek Energiebesparingsverkenner Energiebesparingsverkenner Andere energieleverancier Marktcijfers verbruik BTW regeling Energiesubsidiewijzer Energiesubsidiewijzer BTW regeling Marktcijfers verbruik Woonlastengarantie Bouwkosten Bouwkosten Woonlastengarantie Huurverhogingsberekening Huurverhogingsberekening Rendementsberekening Rendementsberekening DCF waardering DCF waardering Inkoopvoordelen Inkoopvoordelen Bouwmaat Bouwmaat Nutselect Nutselect Links ./images/energielastenverlager.png ./images/direct_contact.png ./images/verbouw_wijzer.png ./images/energiebesparing.png Nieuws Nieuwe projectleider Energiebesparing Vastgoed Belang gaat toetreden tot het Platform Duurzame Huisvesting Symposium ‘Duurzame Huisvesting: wie is aan zet?’ Energielabel verplicht! Agentschap NL actualiseert lijst kostenkengetallen Je bouwt duurzaam of je bouwt niet Voorwoord nieuwsbrief 3 Invoering slimme energiemeter op handen DTZ Zadelhof en AgenschapNL - Hogere huur voor energiezuinig kantoorpand Weleens gehoord van een ESCo? Handreiking energiezuinige bedrijventerreinen Nieuw woningwaarderingsstelsel in de maak Aan de slag met rendabele energiebesparing Nieuwsbrief 4 Woning met energielabel levert niet meer op dan labelloze woning De energielabels toch ongewijzigd in het puntenstelsel (het WWS) Duurzaam appartementencomplex Sluiting EIA voor bestaande huurwoningen Verruiming SDE al in 2012 SDE+ subsidie binnen een paar dagen op! Energielabel app wint goud Investeren in utiliteitsgebouwen, profiteer van de MIA Opslag op energierekening voor duurzame energie Kantoorpand van F naar A Nieuwe norm voor energieprestatie van gebiedsmaatregelen Aanvulling tijdelijke subsidieregeling isolatieglas Toolkit duurzame winkelcentra Het energielabel in de koopwoningmarkt Boek Energiebesparingsmogelijkheden bestaande woningbouw Brink Groep introduceert LEAF voor duurzamer bestaand vastgoed Nieuwsbrief 5 Hordijk: ”Verduurzaam alleen als je een huurder hebt” www.energielabel.nl vernieuwde site Convenant Stimuleren energiebesparing ondertekend Platform Duurzame Huisvesting over duurzaamheidslabels Sleephellingstraat, 73% energiezuiniger dan woningen met energielabel A Mininster Donner start polit Blok-voor-Blok Waterzuivering Oost Groningen levert bijdrage aan energieopwekking Limburgse Energie Subsidie op! Gemeente Winterswijk begint duurzaam energiebedrijf Nieuwbrief 6 Europees fonds voor energieprojecten gelanceerd Videoverslag studiemiddag Energie Vastgoed 2011 Utrecht maakt een punt van energiebesparing: Energielening voor Amsterdamse vastgoedeigenaar Vanaf 2020 nieuwbouw energieneutraal Nieuwsbrief 2, 2e jaargang Energieleningen Amsterdam, ook voor de particuliere belegger Nieuwsbrief 4, jaargang 2 Amsterdamse Welstandsnota vrijgegeven voor inspraak Eind 2012 is het Energiebesparingsfonds bestaande bouw bekend Vooraankondiging Week van de Energierekening Week van de Energierekening Nieuwsbrief 3, jaargang 2 Verplicht energielabel uitgesteld Green Deal voor Friese MKB Zon op je Dak subsidie voor particuliere woningeigenaren in Noord Holland Herijking Energie convenanten Sancties Energielabel Hoed u voor wijziging Energielabels MIA\\Vamil regeling ook in 2012 Invoering slimme energiemeter per 1 januari 2012 Een klacht over uw Energielabel? Samen voordeel van verduurzamen Uitnodiging symposium: Groen Vastgoed, goed verhuurd? Werksessie Energiebesparing en het Activiteitenbesluit Werkplan 2012 Nieuwsbrief 1, 2e jaargang GRESB: ’Duurzaamheid hoger op de agenda’ Minder papier met een printerloos kantoor Uitnodiging Gelderland Wooncongres ’impuls voor de woningmarkt’ De Knop om! Atsma stimuleert sanering asbestdaken met subsidie EIA en MIA\\Vamil aanvragen, eenvoudiger in 2013 Nieuwsbrief 7, jaargang 2 Stilgevallen woningmarkt vereist bundeling krachten Inflatie stijgt naar 3,1% Energiefonds Overijssel biedt financiering voor energiebesparing SER brengt unaniem advies uit als opstap naar nationaal energieakkoord Kabinetsakkoord werpt blokkades op voor energiebesparing in de gebouwde omgeving Nieuwsbrief 6, jaargang 2 Vraag aan het Groene Panel Schakel de Energiebus van de Woonbond in! Minimum energielabel levert jaarlijks 10.000 banen op Nieuwsbrief 1, jaargang 3 Greenlease Menukaart springplank voor verduurzaming in de gebouwde omgeving Er is nog plaats op de Marktplaats voor Energieneutrale Kantoorrenovatie© Greenlease Menukaart ’open source’ tool voor groen huurcontract Nieuwsbrief 2, jaargang 3 Stand van zaken Energielabels Toolkit energiebesparing bij Monumenten Drenthe start woningmarktoffensief Overleg met SER Nieuwsbrief 3, jaargang 3 Nieuwsbrief 4, jaargang 3 Esco’s en prestatiecontracten Mechanische ventilatie huurwoning kost meer dan isolatie oplevert? Je kunt ook teveel duurzame stroom produceren! Denemarken wil 35% duurzame energie per 2020 Win de NMU Utrechtse Duurzaamheidsprijs van 10.000 euro Stadsverwarming en de Warmtewet Nieuwsbrief 5, Samen Energie Besparen Extra voorlichtingsavond Bouwmaat Agentschap NL vraagt om nieuwe voorstellen voor milieulijst Weekers: ’Particulieren die zelf stroom opwekken met zonnepanelen zijn btw-ondernemers’ Warmtewet en de mogelijke gevolgen voor eigenaren van mulit-tenant kantoorgebouwen Nieuwsbrief 6 SER Energieakkoord Nieuwsbrief 7 jaargang 3 Nieuwsbrief 1, jaargang 4 STEP (400 miljoen Euro Subsidie) Nieuwsbrief 2, jaargang 4 Dossier Warmtewet Dossier STEP Nieuwsbrief 3, jaargang 4 Nieuwsbrief 5-jaargang 4 Nieuwsbericht 6 nov 2014 Neuwsbericht 7 jaargang 4 Nieuwsbrief 8 jaargang 4 Nieuwsberich1-jaargang 5 Nieuwsbrief SEB 2-5 Nieuwsbrief 3 jaargang 5 Nieuwsbrief 4 jaargang 5 Nieuwsbrief 6-2015 Nieuwsbrief 5-2015 Blok past opzet STEP-subsidie aan Website Publieke Energiefondsen gelanceerd Woningmarkt Nederland groeit met 10 procent STEP- en FEH-subsidie per 1 september gewijzigd Zoals eerder aangekondigd worden de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en het Fonds energiebesparing huursector (FEH) per 1 septemb Waar kan ik wat vinden op www.rvo.nl Wijziging energielabel in aantal gevallen nog niet mogelijk Huren stiijgen hard in grote steden Energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter woning Verkoopprijs energiezuinige woning tot 25.000 euro hoger Minister Blok: bijna energieneutraal is een epc van 0,2 Start-up GeoPhy brengt vastgoeddata naar nieuw ‘level’ Rijksoverheid remt energieneutraal bouwen RAI uitgebreid met Amtrium Interview Jan willem van de Groep Zo start u met circulair bouwen Dit is de eeuw van de verduurzaming RVO.nl controleert álle STEP-aanvragen ‘intensief’ Aanvraag intrekken grootste vraag bij STEP! Meest gestelde vragen en antwoorden over de STEP-subsidie Nieuwe inzichten op het vlak van energie & economie De case van cees Woonbond gaat bemiddelingskosten huurder terugvorderen ING gaat 50 miljoen besparen op energie Subsidie - en leenpot verduurzaming stuk populairder bij sociale huursector STEP-subsidie: nog 339 miljoen beschikbaar EPK moet verduurzaming kantoren en ziekenhuizen vlottrekken Platform Duurzame Huisvesting zet samenwerking voort! Zo stookt u zuinig en veilig Congres: Kantoorvastgoed als duurzaam bedrijfsmiddel Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) opengesteld Innovatie bij kantelen administraties Duurzame energie in Marokko Huurwoningen niet op tijd energiezuinig De case van Cees (maart 2016) Nieuwsbrief maart 2016 Opinie kantelaar Joost Spithoven: Duurzaamheid is dus al lang geen keus meer……. Meeste ondernemers onbekend met Wet Milieu Beheer Duurzaam gebouwd Op Locatie Nieuwe Energiebesparingsverkenner online De case van Cees (april 2016)

Isoleren van de woning

 

 

 

Voordelen van goede isolatie

Een goed geïsoleerd gebouw biedt vele voordelen. Om te beginnen houdt u door goed te isoleren de warmte langer binnen. Met de stijgende energieprijzen is een investering in isolatie dus een goede keuze.

 

Geen plastic zak

Veel mensen denken dat isolatie de kans op schimmels en vocht in een gebouw vergroot. Niets is minder waar. Isoleren verkleint juist de kans op vocht in de woning. De warme binnenlucht krijgt zo geen kans om op koude muren te condenseren. Het is wel erg belangrijk om te zorgen voor een goede ventilatie. Maak daarom gelijk met het isolatieplan ook een ventilatieplan. U kunt dan alvast rekening houden met maatregelen die u hiervoor moet treffen, zoals het plaatsen van ventilatieroosters boven ramen. Zo beperkt u de aanwezigheid van vocht en verdwijnen eventuele schadelijke stoffen.

Daarnaast moet een gebouw kunnen ademen om het vocht te kunnen afvoeren. Maak dus geen ‘plastic zak' van het gebouw. Zorg daarom voor dampdoorlatende wand- en plafondafwerking. Meer informatie

 

Materialen die goed damp doorlaten, zijn bijvoorbeeld glaswol, steenwol, cellulose en houtvezel. De dampdoorlatendheid van isolatiemateriaal wordt weergegeven in de mu-waarde. U vindt deze mu-waarde op de verpakking van het materiaal. Hoe lager de mu-waarde, hoe beter de dampdoorlatendheid.

 

Soorten isolatie

Het isoleren van een gebouw is in 4 categorieën in te delen; 

Er zijn natuurlijk nog veel andere maatregelen te treffen die warmteverlies in de woning tegengaan. Denk eens aan het voorkomen van koudebruggen (ongeïsoleerde ruimten waardoor de warmte gemakkelijk ontsnapt) of het dichten van kieren en naden. Ook deze onderdelen tellen zwaar mee voor een goed label!

 

Spouwmuurisolatie

Bij spouwmuurisolatie wordt de ruimte tussen de binnen en buitenmuur opgevuld met isolatiemateriaal. Het is een simpele, onderhoudsvrije manier van isoleren en het levert een hoge besparing op. Hierbij is het wel verstandig om deze klus te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.

 

Isolatie van de buitenkant van de gevel

Isoleren van de buitenkant van de gevel is ook mogelijk. Hierbij wordt isolatiemateriaal aangebracht aan de buitenkant van de gevel,waarna de laag wordt afgewerkt met bijvoorbeeld pleisterwerk of beplating. Hierbij is het dus wel zo dat het uiterlijk van het gebouw verandert en dus heeft u hiervoor ook een vergunning van de gemeente nodig. Isolatie van de buitengevel levert erg hoge besparingen.

 

 

Isolatie van de binnenkant van de gevel

Beschikt u niet over een spouwmuur, dan is een alternatief de binnenisolatie van de muren. Hierbij plaatst u een voorzetwand tegen de binnenmuren. Dit kost wel wat binnenruimte. Het is eenvoudig zelf te doen en bespaart iets minder energie dan het

isoleren van de buitenkant van de gevel. Let erop dat binnenisolatie goed wordt aangebracht, anders heeft u kans op vochtproblemen. Door op de juiste manier dampremmende folie te gebruiken kunnen veel problemen worden voorkomen.

    

Hoe begint u?

Begin bij een verbouwing eerst met het maken van een plan voor de isolatie van het gebouw. Het is te vergelijken met een ballon die lek is; u zult eerst op zoek moeten gaan naar de plaats waar de lucht ontsnapt.

 

In ieder gebouw zitten wel een paar zwakke plekken, als het gaat om isolatie. Hier valt dus met simpele middelen veel winst te behalen voor bijna iedereen. Goede isolatie zorgt er ook voor dat de warmte die al aanwezig is, veel beter behouden blijft. Juist dat behoud van de aanwezige warmte is een speerpunt bij de beoordeling van de energielabels. Het energielabelsysteem gaat uit van de zogenaamde Trias Energetica; wat in gewone taal eigenlijk het volgende inhoudt:

  •  gebruik zo min mogelijk energie
  • haal de energie die u verbruikt uit duurzame bronnen
  • gebruik energie zo efficiënt mogelijk.

 

 

Isolatie van door de jaren

 *Uitzonderingen daargelaten.

 

Isolatieplan

  • Neem op waar het pand niet goed is geïsoleerd.
  • Neem het bouwjaar van de woning als uitgangspunt voor het isoleren.
  • Bekijk welke materialen geschikt zijn om de ruimte te isoleren.
  • Inventariseer of u deze klus zelf of door de huurder kunt laten uitvoeren, of dat u een specialist het werk wilt laten doen.

Gevelscan

Een nieuw en geavanceerd hulpmiddel om lekken in isolatie op te sporen is het maken van foto's met een infrarood camera. Met warmtebeelden wordt precies aangegeven waar warmte verloren gaat en waar energiebesparende maatregelen nodig zijn. Overtuigender

beelden van een niet, of slecht geïsoleerde gevel zijn bijna niet te verkrijgen. Hoe lichter de kleur hoe meer energieverlies. Een gevelscan brengt warmtelekken zo exact in kaart dat energieverlies in één oogopslag zichtbaar is. Naast een gevelscan behoort voor schuine daken een dakscan ook tot de mogelijkheden.

 

 

 

|  HOME  |   CONTACT  |   COPYRIGHT  |   DISCLAIMER  |   PRIVACY  |   SITEMAP  | |  
De website samenenergiebesparen is ontwikkeld en wordt onderhouden met het Content Management Systeem MYBASYS